Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti padělaným dokladům: systém archivace vyobrazení FADO

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti padělaným dokladům: systém archivace vyobrazení FADO

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Společná akce 98/700/SVV o zřízení Evropského systému archivace vyobrazení

CO JE CÍLEM TÉTO SPOLEČNÉ AKCE?

Zřizuje internetový systém archivace vyobrazení Evropské unie (EU) známý jako FADO (False and Authentic Documents Online – falešné a pravé doklady online). Systém umožňuje mezi zeměmi EU rychlé sdílení vyobrazení pravých, padělaných a pozměněných dokladů, aby bylo možné podpořit boj proti nezákonné imigraci a používání falešných dokladů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Systém je mnohojazyčný, uživatelsky příjemný a je založen na přísně systematickém utřídění umožňující standardizaci a zabezpečení informací.
 • Jedna ústřední jednotka v každé zemi EU je napojena na generální sekretariát Rady EU, ale každá země EU si může vybudovat vlastní chráněný systém pro vnitřní předávání dat. Jednotlivé pracovní stanice v zemi EU nemají přímé spojení s generálním sekretariátem, jen prostřednictvím ústřední jednotky.
 • Informace sdělené generálnímu sekretariátu jsou co nejrychleji zadány do systému FADO. Každá země EU je potom zodpovědná za přidávání těchto údajů do vlastního systému.
 • Zřízení systému EU neznamená, že si země EU nemohou vytvářet vlastní vnitrostátní systémy, které splňují jejich vlastní požadavky v oblasti zabezpečení hranic a ověřování dokladů.
 • Systém je vytvořen zejména tak, aby umožňoval:
  • srovnání původního dokladu a pozměněného dokladu na obrazovce,
  • centralizované informace o technikách padělání a bezpečnostních technikách,
  • odkazy, aby uživatelé mohli rychle najít příslušné informace,
  • oznámení o určitých padělaných dokladech.
 • Prioritu mají doklady zemí EU a těch zemí mimo EU, ze kterých dochází k pravidelnému přílivu přistěhovalců.
 • Dne 1. prosince 2014 oznámilo Spojené království Evropské komisi, že si přeje účastnit se této společné akce. Tento úmysl byl potvrzen rozhodnutím Komise 2014/858/EU.

ODKDY SE SPOLEČNÁ AKCE POUŽIJE?

Používá se od 10. prosince 1998.

KONTEXT

Rostoucí počet pravých a padělaných imigračních dokladů, jako jsou pasy, povolení k pobytu a víza, a stále důmyslnější techniky padělání znamenají, že je nutné aktualizovat nástroje nutné k boji proti nezákonné imigraci a používání padělaných dokladů.

Více informací je k dispozici zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Společná akce 98/700/SVV ze dne 3. prosince 1998 přijatá Radou na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o zřízení Evropského systému archivace vyobrazení (FADO) (Úř. věst. L 333, 9.12.1998, s. 4–7)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Rozhodnutí Komise 2014/858/EU ze dne 1. prosince 2014 o oznámení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, že si přeje účastnit se aktů Unie v oblasti policejní spolupráce a justiční spolupráce v trestních věcech, které byly přijaty před vstupem Lisabonské smlouvy v platnost a které nejsou součástí schengenského acquis (Úř. věst. L 345, 1.12.2014, s. 6–9)

Poslední aktualizace 23.08.2016

Top