Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akční program Společenství se zaměřením na spotřebitelskou politiku (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Akční program Společenství se zaměřením na spotřebitelskou politiku (2007–2013)

Evropská unie stanovila finanční rámec ve výši 156,8 milionů EUR na podporu spotřebitelské politiky na období od 31. prosince 2006 do 31. prosince 2013. Tento rámec bude financovat 11 akcí pro zajištění vysokého stupně ochrany spotřebitele a účinného použití pravidel v této oblasti.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1926/2006/ES ze dne 18. prosince 2006, kterým se zavádí akční program Společenství v oblasti spotřebitelské politiky (2007–2013)

PŘEHLED

Toto rozhodnutí zavádí akční program Společenství pro spotřebitelskou politiku (2007–2013), jakož i jeho finanční krytí ve výši 156,8 milionů EUR pro 27 členských států EU.

Akční program na období 2007–2013 nahrazuje předchozí program na období 2004–2007.

Cílem programu je doplnit, podpořit a sledovat politiku členských států, přispět k ochraně zdraví, bezpečnosti, ekonomických a právních zájmů spotřebitelů a podpořit jejich právo na informace, výchovu a systém ochrany jejich zájmů.

Naplnění toho záměru pokračuje realizací 2 cílů:

  • zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, zejména cestou zlepšení diskuze a zastoupení zájmů spotřebitelů;
  • zajistit účinné používání pravidel pro ochranu spotřebitelů, zejména prostřednictvím spolupráce při používání právních předpisů, informací, výchovy a opravných prostředků.

Pro dosažení těchto dvou cílů je stanoveno jedenáct akcí, pro první cíl je to zejména sběr a analýza dat a informací, jakož i úprava nástrojů pro hodnocení; odborný právní a technický posudek, včetně studií, seminářů a konferencí; příspěvek k fungování evropských spotřebitelských sdružení.

Pokud jde o druhý cíl, akce jsou zaměřeny na účinné použití právních předpisů Společenství prostřednictvím koordinace dozoru, spolupráce mezi vnitrostátními orgány; sledování a hodnocení bezpečnosti nepotravinářských výrobků a služeb; opatření se zaměřením na informace, poradenství a opravné prostředky; opatření se zaměřením na výchovu spotřebitelů.

Finanční příspěvek

Příjemci tohoto finančního příspěvku jsou veřejné a soukromé neziskové orgány členských států, které transparentním postupem stanoví příslušný orgán dotyčného členského státu.

Podle případů uvedených v článku 4 rozhodnutí 1926/2006/ES (Úř. věst. L 404 ze dne 30. prosince 2006) těmito příjemci mohou být instituce vysokoškolského vzdělávání, studenti nebo vyučující, činitelé orgánů pověřených použitím právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitelů, jakož i evropské organizace spotřebitelů.

Roční pracovní program

Program na období 2007–2013 je sestaven na základě ročního pracovního programu, který vypracovala Komise a schválily členské státy v rámci Finančního výboru spotřebitelského programu (CFPC) v souladu s článkem 10 rozhodnutí. Členy výboru tvoří 27 členských států. Země ESVO/EHP (Island, Norsko a Lichtenštejnsko) do programu finančně přispívají a účastní se zasedání výboru, ale neúčastní se hlasování o ročním programu.

Komise vyhodnotí program po třech letech od zahájení jeho provádění, jmenovitě od začátku roku 2010 a po jeho ukončení v roce 2013.

Více informací o akčním programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky na období 2007–2013 získáte na stránce Generálního ředitelství Zdraví a ochrana spotřebitele (EN).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1926/2006/ES

31. 12. 200631. 12. 2013

-

Úř. věst. L 404 ze dne 30. 12. 2006

Poslední aktualizace: 28.03.2007

Top