Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Síť Evropských spotřebitelských center (Síť ESC nebo ECC-Net)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Síť Evropských spotřebitelských center (Síť ESC nebo ECC-Net)

Síť Evropských spotřebitelských center (ESC) vyvíjí činnost na ochranu práv spotřebitele:

  • poskytuje informace, které spotřebitelům umožňují nakupovat zboží a služby na vnitřních trzích s potřebnými znalostmi svých práv a povinností;
  • odpovídá na přímé dotazy spotřebitelů a dalších stran;
  • pomáhá spotřebitelům a podporuje je v kontaktu s obchodníky při řešení stížností;
  • v případě potřeby pomáhá spotřebitelům při řešení sporu soudní cestou.

Všechny členské státy mají své vnitrostátní kontaktní místo patřící do sítě ESC. Také Island a Norsko, které jsou součástí Evropského hospodářského prostoru, mají svá vnitrostátní kontaktní místa.

Fungování

Rozpočet ESC je schvalován v rámci akčního programu Společenství v oblasti spotřebitelské politiky. Jedním z cílů programu je podpora spolupráce členských států, pokud jde o informace, poradenství a způsoby podávání stížností v oblasti ochrany spotřebitele.

Spolupráce s ostatními sítěmi

Síť ESC spolupracuje s dalšími evropskými sítěmi, zvláště jsou to síť FIN-NET (DE) (EN) (FR) (finanční záležitosti), SOLVIT (vnitřní trh) a Evropská justiční síť ve věcech občanských a obchodních.

Kontext

Síť ESC je výsledkem spojení dvou tehdy existujících sítí na ochranu spotřebitele, ke kterému došlo v roce 2005: Sítě pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (Síť EJE) a sítě Euroguichets.

Síť EJE byla založena na základě nařízení Rady ze dne 25. května 2000. Jejím cílem bylo řešení stížností smírčí cestou. Síť Euroguichets se zrodila na počátku devadesátých let z iniciativy Komise jako instituce informující o možnostech vnitřního trhu a právech spotřebitele.

See also

Poslední aktualizace: 04.02.2011

Top