Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systém řešení sporů na vnitřním trhu (síť SOLVIT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systém řešení sporů na vnitřním trhu (síť SOLVIT)

Síť SOLVIT pomáhá řešit konflikty v souvislosti s nesprávným uplatňováním pravidel vnitřního trhu orgány veřejné moci. Občané a podniky takto mohou najít rychlou odpověď, která je zdarma a je efektivní pro řešení jejich problémů, aniž by musely využít soudu.

AKT

Doporučení Komise ze dne 7. prosince 2001 o zásadách využívání sítě SOLVIT - sítě pro řešení problémů vnitřního trhu (Úř. věst. L 331 ze dne 15.12.2001)

PŘEHLED

SOLVIT je on-line síť, která umožňuje nalézt mimosoudní řešení (neformální) stížností ze strany spotřebitelů a podniků týkajících se nesprávného uplatňování pravidel vnitřního trhu veřejnými orgány.

Například síť může nalézt řešení přeshraničních problémů v rámci Evropské unie (EU) v oblasti práce, uznávání akademických titulů, registrace vozidla, zakládání společností nebo dodání zboží a služeb. To platí pro kterýkoliv členský stát EU, Norsko, Island a Lichtenštejnsko.

Fungování sítě SOLVIT

Od rozšíření EU dne 1. května 2004 čítá síť SOLVIT 28 center. Centra SOLVIT jsou součástí veřejných orgánů členských zemí, v nichž jsou přítomna. Jsou vzájemně propojena prostřednictvím vytvořené databáze s vysokou mírou transparentnosti, což umožňuje sledovat výkon a výsledky sítě. Od roku 2003 mají organizace zastupující spotřebitele a podniky možnost předložit své případy online.

Tato síť pro řešení sporů, která je zdarma, sleduje neformální přístup a orientaci na zákazníka. Když se jedno z center sítě SOLVIT domnívá, že stížnost spotřebitele nebo podniku je oprávněná, přijme ji a pošle ji do centra sítě SOLVIT v zemi, kde problém vznikl. Řešení věci tak může být předloženo do deseti týdnů.

Navrhovaná řešení nejsou závazná. V každém případě, pokud klient považuje návrh za nepřijatelný, může požádat o řešení sporu soudní cestou. Příslušný členský stát je odpovědný za řešení konfliktu. Pokud členský stát nereaguje, Komise si vyhrazuje právo zasáhnout.

Kvalita sítě SOLVIT

Na základě zkušeností a řádného fungování sítě Komise a centra SOLVIT vytvořily společné standardy kvality. Jejich cílem je:

  • zajistit, aby všichni evropští občané a podniky měli přístup k vysoce kvalitní službě a to jak v země svého pobytu, tak i v zemi, kde problém vznikl;
  • zajistit, aby se všechna centra SOLVIT zavázala společně s Komisí dosáhnout vysoké úrovně kvality služeb;
  • zajistit, aby kvalita a výkon služeb SOLVIT s rozšiřováním sítě a nárůstem počtu případů, které jí jsou předkládány, neklesaly;
  • pracovat se zcela transparentní databází, která umožňuje všem příslušným stranám kontrolovat kvalitu a efektivitu sítě;
  • zdůraznit, že SOLVIT představuje nový přístup, který se nachází mezi vyřizováním stížností a správní spoluprací.

Komise pravidelně provádí hodnocení center s cílem zajistit kvalitu řešení, která přinášejí, a výkonu sítě.

Jiné systémy neformálního řešení sporů (mezi spotřebiteli a podniky):

Dalšími systémy mimosoudního řešení přeshraničních sporů mezi spotřebiteli a podniky jsou:

  • síť FIN-NET, která umožňuje spotřebitelům nalézt rychlé řešení problémů v oblasti přeshraničních finančních služeb. Další informace naleznete na stránkách sítě FIN-NET Generálního ředitelství Vnitřní trh (DE) (EN) (FR);
  • Síť evropských spotřebitelských center (Síť ESC nebo ECC-Net) pro řešení přeshraničních spotřebitelských sporů.

Komise se rovněž podílela na spuštění elektronické platformy ECODIR pro řešení sporů souvisejících se spotřebou.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Pracovní dokument Komise ze dne 27. září 2005 o systému řešení sporů na vnitřním trhu (síť SOLVIT) (SEK(2005) 543 - nebyl zveřejněn v Úředním věstníku)

Komise usiluje o zlepšení služeb sítě SOLVIT vzhledem k jejímu rozšíření a úspěchu. V roce 2004 síť SOLVIT zaznamenala nárůst počtu zpracovaných případů o 73 % oproti roku 2003. Tento nárůst případů byl doprovázen celkovým zlepšením výkonu. Z tohoto důvodu byla lhůta pro přijetí nebo odmítnutí případů snížena na méně než jeden týden. A míra vyřešených případů dosáhla 80 %.

Mimo běžný rozsah možností sítě podporuje služba SOLVIT Plus legislativní změny u příslušných orgánů.

Závěry Rady o síti „SOLVIT“. Rada „Vnitřní trh“ - 1. března 2002 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku)

Ve svých závěrech Rada schválila doporučení Komise ze dne 7. prosince 2001 o obecných zásadách použití sítě SOLVIT.

See also

  • Další informace naleznete na internetových stránkách věnovaných síti SOLVIT na stránkách Generálního ředitelství Vnitřní trh. Jsou zde uvedeny adresy všech národních center.

Poslední aktualizace: 03.09.2007

Top