Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Komise doporučuje smírné řešení spotřebitelských sporů. Pro posílení důvěry spotřebitelů a podniků v mimosoudní postupy řešení sporů Komise stanoví zásady ke zvýšení kvality těchto postupů.

AKT

Communication from the Commission on 'the out-of-court settlement of consumer disputes' [COM(1998) 198 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise ze dne 30. března 1998 o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (KOM(1998) 198 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes [OJ L 115 of 17.4.1998] (Doporučení Komise 98/257/ES ze dne 30. března 1998 o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů)

PŘEHLED

Komise má v úmyslu usnadnit přístup spotřebitelů k postupům pro mimosoudní řešení * sporů.

Spotřebitelé mohou při uplatňování svých práv čelit některým překážkám, zejména kvůli vysokým nákladům na právní pomoc, délce a složitosti soudního řízení, zejména v případě přeshraničních sporů.

Proto Komise navrhuje podporovat mimosoudní postupy pro řešení sporů, jakými je mediace, smírčí nebo rozhodčí řízení. Tyto postupy mohou pomoci spotřebitelům a podnikům vyřešit spory jednoduchým, rychlým a levným způsobem.

Mimosoudní řešení sporů

Komise stanoví zásady, které musí být splněny:

  • nezávislost a odbornost odpovědného orgánu;
  • transparentnost řízení a fungování orgánu;
  • efektivnost, rychlost a nezpoplatněné řízení či řízení s malými náklady. Navíc využití advokáta nebo právního zástupce musí být dobrovolné, přestože každá strana má právo hájit své stanovisko;
  • zákonnost rozhodnutí, která musí respektovat zákony na ochranu spotřebitele;
  • spravedlivý průběh řízení pro každou zúčastněnou stranu.

Kontext

Toto doporučení navazuje na závěry zelené knihy o přístupu spotřebitelů k právní ochraně a urovnávání spotřebitelských sporů v rámci jednotného trhu.

Klíčové pojmy

  • Mimosoudní řízení: jakýkoliv mechanismus umožňující řešení sporu prostřednictvím zásahu třetí osoby, která navrhuje nebo ukládá řešení. Mimosoudní nástroje mohou být stanoveny orgány veřejné správy, odborníky z právního odvětví, sdruženími odborníků či organizacemi občanské společnosti (rozhodčí soud, soukromé rozhodčí subjekty, veřejný ochránce práv atd.).

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech

Doporučení Komise ze dne 4. dubna 2001 o zásadách pro orgány příslušné pro mimosoudní urovnávání spotřebitelských sporů, na něž se nevztahuje doporučení 98/257/ES (Úř. věst. L 109 ze dne 19.4.2001) Toto doporučení se vztahuje na orgány odpovědné za postupy pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, které se pokoušejí nalézt řešení sporu tím, že vedou strany ke společnému dosažení dohody. Tyto orgány by navíc měly vzít v úvahu následující zásady: nestrannost, transparentnost, efektivitu a spravedlivost řízení.

Poslední aktualizace: 06.07.2011

Top