Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Daň z přidané hodnoty a spotřební daně – osvobození pro osoby cestující ze zemí mimo EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Daň z přidané hodnoty a spotřební daně – osvobození pro osoby cestující ze zemí mimo EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice Rady 2007/74/ES – osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze zemí mimo EU

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Definuje podmínky osvobození od daně při dovozu zboží do EU v rámci mezinárodního cestovního ruchu.
 • Stanoví pravidla pro osvobození od daně z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně zboží dováženého v osobních zavazadlech osob cestujících:
  • ze země mimo EU nebo
  • z území, na němž neplatí předpisy EU upravující DPH, spotřební daně nebo obojí, např. z ostrova Man.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice stanoví peněžní prahové hodnoty pro osvobození zboží od daně ve výši 430 EUR v případě cestujících v letecké a námořní dopravě a 300 EUR pro cestující v pozemní dopravě (včetně vnitrozemské vodní dopravy).
 • Země EU mohou snížit peněžní prahovou hodnotu u cestujících mladších patnácti let bez ohledu na použitý dopravní prostředek, tato hodnota však nesmí být nižší než 150 EUR.
 • Země EU mohou snížit peněžní prahovou hodnotu a množstevní omezení pro:
  • cestující, kteří mají bydliště v blízkosti hranic EU,
  • pracovníky v pohraničních oblastech a
  • posádky dopravních prostředků využívaných v mezinárodním cestovním ruchu.
 • Směrnice stanoví tato maximální a minimální množstevní omezení na dovoz tabáku:
  • 200 cigaret nebo 40 cigaret,
  • 100 doutníčků nebo 20 doutníčků,
  • 50 doutníků nebo 10 doutníků,
  • 250 g tabáku ke kouření nebo 50 g tabáku ke kouření.
 • Země EU mohou zvolit rozlišování mezi cestujícími v letecké dopravě a jinými cestujícími prostřednictvím uplatňování nižších množstevních omezení pouze na jiné cestující než cestující v letecké dopravě.
 • Směrnice stanoví tato maximální a minimální množstevní omezení na dovoz alkoholu:
  • celkem 1 litr alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu vyšším než 22 % obj. nebo nedenaturovaného lihu* o obsahu alkoholu nejméně 80 % obj.,
  • celkem 2 litry alkoholu a alkoholických nápojů o obsahu alkoholu nejvýše 22 % obj.
 • Osvobození od daně pro tabák a alkohol se nevztahuje na cestující mladší sedmnácti let.
 • Evropská komise předloží Radě každé čtyři roky zprávu o provádění této směrnice. Poslední zpráva, zveřejněná v roce 2013, uvádí, že většina zemí EU je se směrnicí spokojena a nepociťuje nutnost její revize.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Používá se od 29. prosince 2007. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. prosince 2008.

KONTEXT

Více informací najdete:

* KLÍČOVÉ POJMY

Nedenaturovaný líh: Alkohol, do kterého nebyla přidána žádná látka, která by jej činila nevhodným k pití.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2007/74/ES ze dne 20. prosince 2007 o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (Úř. věst. L 346, 29.12.2007, s. 6–12)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě podle článku 16 směrnice Rady 2007/74/ES o osvobození zboží dováženého osobami cestujícími ze třetích zemí od daně z přidané hodnoty a spotřební daně (COM(2013) 849 final, 3.12.2013)

Poslední aktualizace 28.11.2016

Top