Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské hlavní město kultury

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropské hlavní město kultury

Projekt „Evropské hlavní město kultury“ evropským městům umožňuje představit jednoroční kulturní program, který vyzdvihuje bohatství, rozmanitost a společné rysy evropské kultury.

AKT

Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1622/2006/ES ze dne 24. října 2006 o zavedení akce Společenství na podporu projektu „Evropské hlavní město kultury“ pro roky 2007 až 2019

PŘEHLED

Rozhodnutí zavádí projekt „Evropské hlavní město kultury“ a stanoví postup výběru měst soutěžících o tento titul v letech 2013 až 2019 a monitorovací mechanismus příprav až do doby uskutečnění projektu.

Kulturní program a jeho evropský rozměr

Žádost každého kandidáta bude obsahovat kulturní program evropského rozměru založený na kulturní spolupráci v souladu s cíli stanovenými v článku 167 Smlouvy o fungování Evropské unie (EU). Program musí plnit určitá kritéria, která jsou rozdělena do dvou kategorií:

  • „evropský rozměr“, který zahrnuje podporu spolupráce mezi kulturními subjekty na všech úrovních. Program musí také rozvíjet bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě a společné znaky evropských kultur;
  • „město a občané“, s cílem zvýšit zájem občanů na evropské úrovni a posílit dlouhodobý kulturní rozvoj daného města.

Program obyčejně trvá jeden rok. Komise bude mít možnost odměnit kvalitu příprav tím, že danému městu udělí ocenění nazvané ocenění Melina Mercouri (financované z programu Kultura).

Proces výběru

Každý členský stát EU může pořádat projekt chronologicky v letech 2007 až 2019. Od roku 2011 může být projekt realizován každý rok ve dvou členských státech.

Proces udělování titulu má čtyři fáze:

  • podávání žádostí: příslušné země EU nejpozději šest let před zahájením projektu zveřejní výzvu k předkládání žádostí. Města, která mají o pořádání dané akce zájem, mají od tohoto data deset měsíců na podání žádosti;
  • předběžný výběr: nejpozději pět let před zahájením projektu se sejde porota k prozkoumání návrhů a navržení užšího výběru měst, která by měla pokračovat v přípravách. Tato porota se skládá ze 13 odborníků. Sedm z nich je jmenováno na tři roky Evropským parlamentem, Radou, Komisí a Výborem regionů. Zbývajících šest členů vybírá každá z příslušných zemí EU;
  • konečný výběr: devět měsíců po schůzi týkající se předvýběru se porota setká znovu za účelem prozkoumání programů měst v užším výběru, které byly zpracovány podrobněji, a doporučí jedno z nich jako EHMK. V této fázi porota předloží příslušné zemi EU a Komisi zprávu, ve které také předloží doporučení pro vybrané město;
  • jmenování: čtyři roky před zahájením projektu dvě země EU, kterých se uvedený titul v určitém roce týká, předloží orgánům EU s ohledem na doporučení poroty žádost jednoho města. Rada oficiálně jmenuje jedno město „Evropským hlavním městem kultury“ v příslušných dvou členských státech.

Fáze monitorování

Odborníci jmenovaní orgány pomáhají vybraným městům plnit jejich programy, zejména zajištěním jejich evropského přínosu.

Monitorování v polovině období programu Evropských hlavních měst kultury se koná dva roky před zahájením projektu a týká se pokroku přípravy a evropského rozměru.

Závěrečné monitorování se koná nejpozději osm měsíců před projektem a během něho odborníci zkoumají a hodnotí přípravné práce.Komisi a příslušným městům předloží zprávu se závěry a doporučením nebo nedoporučením udělit ocenění Melina Mercouri.

Kontext

Projekt „Evropské město kultury“ zahájila 13. června 1985 Rada ministrů a stal se jednou z nejoblíbenějších akcí EU. Vzhledem k vysoké účasti občanů a sociálně-ekonomickým dopadům soutěží o titul „Evropské hlavní město kultury“ každý rok stále více měst. Postup jmenování byl proto upraven, aby byl účinnější a lépe odpovídal potřebám rozšířené EU.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 1622/2006/ES

23. 11. 2006

-

Úř. věst. L 304 ze dne 3. 11. 2006

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2007/324/ES ze dne 7. května 2007 o praktických a procesních opatřeních za účelem jmenování dvou členů poroty a monitorovacího a poradního výboru pro akci Společenství „Evropské hlavní město kultury“ Radou (Úř. věst. L 122 ze dne 11. 5. 2007)

Poslední aktualizace: 26.09.2011

Top