Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společnost s ručením omezeným s jediným společníkem

Účelem této směrnice je vytvořit právní nástroj umožňující omezení ručení jednotlivého podnikatele v celé Evropské unii (EU).

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/102/ES ze dne 16. září 2009 v oblasti práva společností o společnostech s ručením omezeným s jediným společníkem (Text s významem pro EHP).

PŘEHLED

Tato směrnice vytváří právní rámec pro společnosti s ručením omezeným.

Společnost může mít jediného člena, protože je tvořena jedinou osobou nebo protože všechny její podílové jednotky jsou v držení jediné osoby (společnost s jediným společníkem).

Pokud se společnost stane společností s jediným společníkem, protože všechny její podílové jednotky jsou v držení jediné osoby, musí být tato skutečnost spolu s totožností jediného společníka vyznačena v rejstříku vedeném u společnosti a přístupném veřejnosti nebo vložena do spisu nebo zapsána do ústředního rejstříku, obchodního rejstříku nebo rejstříku společností.

Jediný společník vykonává pravomoci valné hromady společnosti. Rozhodnutí přijatá jediným společníkem a smlouvy mezi ním a společností, za niž jedná, musí být uvedeny v zápisu nebo pořízeny písemně.

Pokud členské státy povolují společnosti s jediným společníkem i v případě akciových společností, použije se pro ně tato směrnice.

Uvedená směrnice zrušuje směrnici 89/667/ES.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2009/102/ES

21. 10. 2009

-

Úř. věst. L 258 ze dne 1. 10. 2009

Poslední aktualizace: 05.05.2011

Top