Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Přepočítací koeficienty mezi národními měnami a eurem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Přepočítací koeficienty mezi národními měnami a eurem

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2866/98 – přepočítací koeficienty mezi eurem a měnami zemí, které přijaly euro

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Stanoví přepočítací koeficienty mezi eurem a původními měnami zemí eurozóny.
  • Koeficienty byly stanoveny dne 31. prosince 1998, kdy euro přijalo prvních jedenáct zemí EU (Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko).

KLÍČOVÉ BODY

  • Aby se země EU stala členem eurozóny, třetím stadiem hospodářské a měnové unie EU, musí splnit určité ekonomické a právní podmínky, známé jako konvergenční kritéria. Tato kritéria mají zajistit, aby země byly schopny prokázala stabilitu – v určitých definovaných mezích – v oblasti cen, finančního postavení své vlády, stability směnného kurzu a dlouhodobých úrokových sazeb.
  • Nařízení již bylo několikrát pozměněno při stanovování přepočítacích koeficientů pro další země, které se zapojily do eurozóny:
  • Podle článku 140 Smlouvy o fungování EU stanoví přepočítací koeficienty mezi eurem a měnami zemí EU Rada EU. Rada rozhoduje jednomyslně hlasy zemí eurozóny, jejichž měnou je euro, a dotyčné země na návrh Evropské komise a po konzultaci s Evropskou centrální bankou.

Tyto přepočítací koeficienty jsou stanoveny neodvolatelně:

1 euro =

Směnný kurz

Původní měna členského státu

 

40,34

belgických franků

 

1,96

německých marek

 

15,65

estonských korun

 

340,75

řeckých drachem

 

166,39

španělských peset

 

6,56

francouzských franků

 

0,79

irských liber

 

1 936,27

italských lir

 

0,59

kyperských liber

 

3,45

litevských litasů

 

0,70

lotyšských latů

 

40,34

lucemburských franků

 

0,43

maltských lir

 

2,20

nizozemských guldenů

 

13,76

rakouských šilinků

 

200,48

portugalských escudos

 

239,64

slovinských tolarů

 

30,13

slovenských korun

 

5,95

finských marek

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. ledna 1999.

KONTEXT

Další informace jsou uvedeny zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Nařízení Rady (ES) č. 2866/98 ze dne 31. prosince 1998 o přepočítacích koeficientech mezi eurem a měnami členských států přijímajících euro) (Úř. věst. L 359, 31.12.1998, s. 1–2)

Následné změny nařízení (ES) č. 2866/998 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace 25.07.2016

Top