Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výkonná agentura pro integrovanou transevropskou dopravní síť

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Výkonná agentura pro integrovanou transevropskou dopravní síť

Evropská komise zřizuje Výkonnou agenturu pro transevropskou dopravní síť (TEN-TEA) pro řízení a optimalizaci provádění transevropské dopravní sítě (TEN-T).

AKT

Rozhodnutí Komise 2007/60/ES ze dne 26. října 2006 o zřízení Výkonné agentury pro transevropskou dopravní síť podle nařízení Rady (ES) č. 58/2003 (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Byla zřízena výkonná agentura pro správu akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě (TEN-T). Její statut je stanoven nařízením (ES) č. 58/2003. Agentura je řízena řídícím výborem a ředitelem, kteří jsou jmenováni Komisí.

Vytvoření výkonné agentury umožní vypracovat odborný posudek na vysoké úrovni, a to přijmutím specializovaných pracovníků. Vytvoření agentury musí zvýšit pružnost při provádění akce Společenství v oblasti TEN-T a zajistit lepší koordinaci financování s jinými nástroji Společenství.

V rámci akce Společenství v oblasti transevropské dopravní sítě je agentura zodpovědná za provádění úkolů týkajících se poskytování finanční pomoci Společenství podle nařízení Rady č. 2236/95 a (ES) č. 680/2007, s výjimkou úkolů vyžadujících diskreční pravomoci při výkladu politických voleb (plánování, stanovení priorit a hodnocení programu atd.).

Agentura je pověřena vykonáváním zejména těchto úkolů:

  • podporovat Komisi ve fázi výběru a plánování, řízení sledování finanční pomoci Společenství poskytnuté projektům společného zájmu v rámci rozpočtu na TEN-T a pokračovat s nezbytnou kontrolou prováděnou za tímto účelem;
  • zajišťovat lepší koordinaci poskytování finanční pomoci na podporu projektů společného zájmu, které jsou také příjemcem financí od strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropské investiční banky (EIB);
  • poskytovat technickou pomoc iniciátorům projektů v oblasti finančního inženýrství projektů a finalizovat společné metody hodnocení;
  • přijmout nástroje pro plnění rozpočtu (příjmy a výdaje) a vykonávat všechny činnosti potřebné pro řízení akcí Společenství v oblasti TEN-T podle nařízení Rady (ES) č. 2236/95 a (ES) č. 680/2007;
  • sběr, rozbor a předávání všech informací nutných k provádění TEN-T Komisi;
  • přijmout další opatření, která přispějí k účinnosti programu TEN-T, zejména informováním všech zúčastněných stran o programu a zvýšením jeho viditelnosti vzhledem k občanům;
  • poskytovat správní a technickou podporu požadovanou Komisí.

Komise také může agenturu pověřit prováděním úkolů stejné povahy v rámci jiných programů nebo akcí Společenství za podmínky, že tyto programy nebo akce zůstávají v mezích TEN-T.

Grant a kontrola

Agentura dostává příspěvek ze souhrnného rozpočtu Evropských společenství. Tento příspěvek je čerpán z celkových finančních prostředků přidělených na akci Společenství v oblasti TEN-T.

Agentura podléhá kontrole ze strany Komise. O provádění akce Společenství v oblasti, která je jí svěřena, musí podávat zprávy podle postupů a četnosti stanovených v pověřovacím rozhodnutí.

Agentura provádí svůj provozní rozpočet podle ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1653/2004.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 2007/60/ES

26. 10. 2006

-

Úř. věst. L 32, 6. 2. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 2008/593/ES

11. 7. 2008

-

Úř. věst. L 190 ze dne 18. 7. 2008

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 651/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 181 ze dne 10.7.2008).

Nařízení Komise (ES) č. 1821/2005 ze dne 8. listopadu 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1653/2004, pokud jde o místa účetních výkonných agentur (Úř. věst. L293 ze dne 9.11.2005).

Nařízení Rady (ES) č. 58/2003 ze dne 19. prosince 2002, kterým se stanoví statut výkonných agentur pověřených některými úkoly správy programů Společenství (Úř. věst. L 11 ze dne 16.1.2003).

Nařízení Komise (ES) č. 1653/2004 ze dne 21. září 2004 o typovém nařízení financování výkonných agentur na základě nařízení Rady (ES) č. 58/2003 stanovující status výkonných agentur pověřených určitými úkoly souvisejícími se správou programů Společenství (Úř. věst. L 297 ze dne 22.9.2004).

Poslední aktualizace: 24.09.2008

Top