Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Změna profilu programů evropského globálního družicového navigačního systému (GNSS)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Změna profilu programů evropského globálního družicového navigačního systému (GNSS)

Toto sdělení je zveřejněno jako reakce na otázky položené Radou a Evropským parlamentem o pokroku programu Galileo a EGNOS. Text souvisí zejména s náklady na infrastrukturu a nezbytnou reorganizací fáze zavádění systému po neúspěšném průběhu jednání o uzavření koncesní smlouvy v roce 2007.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě – Pokrok v programu Galileo: změna profilu evropských programů GNSS (KOM(2007) 534 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Neúspěšný průběh jednání o uzavření koncesní smlouvy se soukromým konsorciem zabránilo zavedení evropských programů GNSS podle původního termínu. Evropská rada však na svém zasedání ve dnech 21. až 22. června 2007 znovu potvrdila význam programu Galileo jako klíčového projektu Evropské unie (EU). Rada potom požádala Komisi, aby předložila nové analýzy a návrhy.

Komise tvrdí, že EU musí učinit určitá rozhodnutí o evropských programech GNSS, jinak bude čelit dlouhodobé závislosti na signálech zahraničních systémů. Program Galileo také nabízí mnoho makroekonomických příležitostí pro evropský průmysl a podniky v odvětví služeb.

Náklady na infrastrukturu systému

Komise odhaduje, že náklady na infrastrukturu systému za období 2007–2013 dosáhnou 3,4 miliard.

Komise zdůrazňuje, že tento odhad je založen na bezprostředně získaných smlouvách, které závisí na učinění politického rozhodnutí před koncem roku 2007. Možnosti zvolené při získávání smluv budou také pravděpodobně mít významný dopad na konečné náklady.

Řízení rizik

Komise nepovažuje v současnosti za nutné přijmout žádná zvláštní rozpočtová opatření. Podle jejího názoru jsou všechna zjištěná rizika úměrná rozsahu programů GNSS. Proto se rozhodla používat integrovaný přístup k řízení rizik na všech úrovních a ve všech fázích programu.

Hospodářský dopad a provozní výnosy

Sdělení klade důraz na to, jakou úlohu bude hrát družicová navigace v životě evropských občanů. Trh v odvětví družicové navigace rychle roste a očekává se, že tržní segment s GNSS se stane motorem evropské ekonomiky po roce 2010. Očekává se, že v roce 2007 se v EU prodá 10 milionů přijímačů GNSS a v roce 2011 přibližně 230 milionů. Výnos programu Galileo je značný a vysoce diverzifikovaný.

Financování evropských programů GNSS

Scénář navržený Komisí proto vyžaduje financování v celkové výši 3,4 miliard za období 2007–2013. Společenství však do finančního rámce na toto období zahrnulo pouze částku ve výši 1 miliardy. Komise chce proto prozkoumat další možnosti:

  • financování ze zdrojů Společenství, přičemž v tomto případě by musela být provedena revize víceletého finančního rámce;
  • financování z mezivládních zdrojů, které by mohlo mít různou formu (Komise společně s tímto sdělením předložila návrh na rozhodnutí o revizi víceletého finančního rámce zaměřenou na získání požadovaných prostředků z veřejných zdrojů).

Komise proto navrhuje tato opatření:

  • posílení pravomocí úřadu pro dohled nad GNSS tak, že bude mít klíčovou úlohu v koordinaci a přípravě evropských trhů GNSS;
  • vytvoření výboru pro evropské programy GNSS;
  • svěření úlohy správce programu a inspektora Komisi;
  • svěření úlohy „hlavního dodavatele“ Evropské kosmické agentuře;
  • pravidelné a transparentní podávání zpráv Radě a Evropskému parlamentu.

Dohoda, která se dostala do Evropského parlamentu a Rady dne 23. listopadu 2007 na téma financování, následovaná závěry přijatými Radou pro dopravu dne 30. listopadu 2007, z velké části potvrzuje návrhy Komise.

Časový harmonogram

Komise odhaduje, že plné operační schopnosti programů GNSS bude možné dosáhnout do poloviny roku 2013, pokud bude do konce roku 2007 přijato kladné rozhodnutí.

Poslední aktualizace: 06.12.2007

Top