Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Logistika nákladní dopravy v Evropě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Logistika nákladní dopravy v Evropě

Cílem tohoto sdělení Komise je zlepšit účinnost evropského dopravního systému prostřednictvím logistiky. Toto sdělení také podporuje multimodalitu jako způsob, jak zajistit, aby nákladní doprava byla ekologicky vstřícnější, bezpečnější a energeticky účinnější. Po sdělení bude v roce 2007 následovat akční plán.

AKT

Sdělení Komise Logistika nákladní dopravy v Evropě – klíč k udržitelné mobilitě (KOM(2006) 336 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Globalizace a rozšiřování EU na východ znamenají nové výzvy pro evropskou dopravu. Rychlý nárůst nákladní dopravy podporuje hospodářství, ale také způsobuje dopravní neprůjezdnost, hluk, znečištění a nehody. Doprava navíc čím dál tím víc závisí na fosilních palivech. Toto sdělení Komise uvádí, že nebudou-li přijata vhodná opatření, situace se bude i nadále zhoršovat a sníží se konkurenceschopnost Evropy i životní prostředí, ve kterém žijeme.

Komise proto doporučuje modernizaci logistiky pro zlepšení účinnosti jednotlivých druhů dopravy a jejich kombinací. Doporučuje zejména lepší distribuci dopravy směrem k druhům dopravy, které jsou šetrnější k životnímu prostředí a vyznačují se vyšší úrovní bezpečnosti i energetické účinnosti. Komise plánuje, že v roce 2007 představí akční plán pro tuto oblast.

Stav evropského trhu logistiky

Odvětví logistiky je v celosvětovém měřítku odhadováno na přibližně 5,4 bilionu EUR, resp. 13,8 % celosvětového HDP. Náklady na logistiku představují v průměru 10-15 % konečných nákladů hotového výrobku. I když význam logistiky stále roste, je nedostatek spolehlivých statistických informací o dané situaci. Nicméně firmy v EU si v rostoucí míře uvědomují, že existují konkurenceschopné alternativy k silniční přepravě zboží.

Těsnější propojení logistiky a dopravní politiky

Toto sdělení Komise znovu připomíná, že je nutné dosáhnout rovnováhy mezi bezpečností (viz (KOM(2006) 79)) a plynulostí dopravy. Komise se přiklání k tomu, že logistika by měla být začleněna do dopravní politiky, aby se stala samozřejmou součástí rozhodovacího procesu.

Komise navrhuje akci v následujících oblastech:

  • určení problematických míst. Komise chce určit problematická místa, aby bylo možné tyto problémy odstranit a zajistit plynulost dopravy a logistiky;
  • využívání informačních a komunikačních technologických sítí. Komise navrhuje propojit systémy, jako je GALILEO, s logistikou pro sledování a vyhledávání nákladu. Firmy by k této technologii také měly mít snadný přístup s malými náklady. Logistika by proto měla zůstat prioritou v rámci 7. rámcového programu pro výzkum;
  • vytvoření evropské certifikace. Vzdělávání a odborná příprava v dopravě se v Evropě velmi liší. Komise by proto ráda vytvořila certifikační program pro specialisty v oblasti logistiky. V této oblasti se již pracuje v rámci programu Leonardo Da Vinci pro odbornou přípravu;
  • vytvoření statistických ukazatelů. Komise usiluje o to, aby získala spolehlivý obraz o logistické výkonnosti evropského dopravního trhu. Proto plánuje pracovat na vytvoření vhodných metodologií a ukazatelů;
  • lepší využití infrastruktury. Některé situace vytvářejí problematická místa a znemožňují plynulost dopravy. Nicméně budování nové infrastruktury není jediným řešením problému. Komise se domnívá, že překladiště, včetně námořních přístavů a letišť, by měla využívat moderní technologická řešení, jako je pokročilá informatika. Pravidla musí poskytnout potřebný rámec pro pokrok v této oblasti;
  • uznávání kvality. Dopravní průmysl již využívá řady ukazatelů výkonnosti a měřítek k hodnocení a kontrole kvality svých služeb (zejména letecká přeprava). Bylo by možné vytvořit značku kvality a rozšířit ji na logistické řetězce využívající jiné druhy dopravy;
  • zjednodušení multimodálních řetězců. Logistické toky by bylo možné zjednodušit a mohlo by je posílit jedno správní místo, kde by se všechny úřední formality vyřizovaly koordinovaně;
  • podpora regulační struktury nebo celosvětové multimodality. Odpovědnosti v mezinárodní dopravě vyplývají z mezinárodních úmluv. Tyto úmluvy často poskytují různá pravidla pro různé druhy dopravy, což brání využívání kombinovaných druhů. Komise proto podporuje vytvoření celosvětové regulační struktury. Roztříštěná povaha systému záruk by měla být překonána použitím komplexního přepravního dokladu;
  • vytvoření evropských norem pro nakládání. Pravidla o rozměrech vozidel a nákladových jednotkách by měla odpovídat potřebám moderní logistiky a udržitelné mobility. Komise navrhla jednotné evropské normy pro intermodální nákladové jednotky. V současnosti existuje velké množství rozdílných konfigurací těchto jednotek, což zvyšuje náklady na dopravu v rámci EU.

Kontext

V roce 1997 Komise zveřejnila sdělení o intermodalitě, které zdůrazňovalo význam intermodality pro zajištění vyšší účinnosti evropské nákladní dopravy a její šetrnosti k životnímu prostředí. Tento text navrhl řadu strategií na podporu „udržitelné mobility“, včetně modernizace logistických systémů. Komise také oznámila, že program PACT bude nahrazen programem Marco Polo. V roce 2001 položil důraz na logistiku střednědobý přezkum Bílé knihy (KOM(2006) 314 – nebyl zveřejněn v Úředním věstníku). Toto sdělení považuje logistiku za klíčový prvek „udržitelné mobility“.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 92/106/EHS ze dne 7. prosince 1992 o vytvoření společných pravidel pro určité druhy kombinované dopravy zboží mezi členskými státy (Úř. věst. L 368 ze dne 17.12.1992)

Poslední aktualizace: 25.04.2008

Top