Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Podpora vnitrozemské vodní dopravy NAIADES

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Podpora vnitrozemské vodní dopravy „NAIADES“

Vnitrozemské vodní cesty mohou výrazně přispět k udržitelnému dopravnímu systému Evropské unie (EU), a snížit tak dopravní zácpy a znečištění na evropských silnicích. Pro rozvoj celého jeho potenciálu jsou však nutné iniciativy na úrovni jednotlivých zemí i na úrovni EU.

AKT

Sdělení Komise o podpoře vnitrozemské vodní dopravy „NAIADES“ - Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu (KOM(2006) 6 v konečném znění ze dne 17. ledna 2006).

PŘEHLED

Vnitrozemské vodní cesty mohou výrazně přispět k udržitelnému dopravnímu systému Evropské unie (EU), a snížit tak dopravní zácpy a znečištění na evropských silnicích. Pro rozvoj celého jeho potenciálu jsou však nutné iniciativy na úrovni jednotlivých zemí i na úrovni EU.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

Představuje integrovanou strategii k zatraktivnění a zvýšení použitelnosti vnitrozemské plavby. Akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu (NAIADES) se zaměřuje na pět strategických oblastí.

KLÍČOVÉ BODY

  • Trhy: měly by se rozvíjet příležitosti, především ve volných prostorech, jako je přeprava odpadů, nebezpečných věcí či velmi dlouhých nákladů a doprava řeka-moře.
  • Loďstvo: nepřetržité investice do modernizace a inovací jsou nutné ke zlepšení konstrukce lodí, snížení spotřeby paliv a zlepšení bezpečnostní technologie.
  • Pracovní místa a dovednosti: k práci v odvětví by měly lidi vybízet lepší pracovní a sociální podmínky, spojené s vhodnými zařízení pro vzdělávání a odbornou přípravu.
  • Obraz v očích veřejnosti: měl by se zlepšit a modernizovat zastaralý obraz vnitrozemské plavby, aby přesně odrážel technologickou výkonnost, které bylo dosaženo.
  • Infrastruktura: evropský plán rozvoje by mohl odstranit četné stávající překážky, jako jsou nízké mosty a úzká zdymadla. To by mělo být spojeno s modernizací celkové organizační struktury, aby mohly být odstraněny administrativní překážky.

V roce 2013 Komise aktualizovala program NAIADES (NAIADES II), který stanovuje konkrétní úkoly do roku 2020. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro vnitrozemskou plavbu, aby se stala kvalitní formou dopravy.

V roce 2014 EU přijala právní předpisy, aby vládám umožnila přijmout opatření ke zlepšení konkurenceschopnosti odvětví prostřednictvím programů předčasného důchodu, většího využívání inovací a školicích a bezpečnostních programů.

KONTEXT

Velkou část nejdůležitějších průmyslových oblastí Evropy spojuje více než 37 000 kilometrů vodních cest a stovek vnitrozemských přístavů. Tato síť může hrát důležitou udržitelnou roli, jelikož objem nákladní dopravy neustále roste.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných vnitrozemským cestám.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 546/2014 ze dne 15. května 2014, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 718/1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. L 163, 29.5.2014, s. 15-17).

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Směrem ke kvalitní vnitrozemské vodní dopravě NAIADES II (COM(2013) 623 final ze dne 10.9.2013)

Nařízení Rady (ES) č. 718/1999 ze dne 29. března 1999 o politice podpory vnitrozemské vodní dopravy, pokud jde o kapacitu loďstva Společenství (Úř. věst. L 90, 2.4.1999, s. 1-5).

Poslední aktualizace 30.04.2015

Top