Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Důstojné stáří v informační společnosti: Akční plán pro informační a komunikační technologie a stárnutí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Důstojné stáří v informační společnosti: Akční plán pro informační a komunikační technologie a stárnutí

Evropská komise zahajuje nový akční plán v rámci iniciativy i2010: jeho cílem je doprovázet starší osoby k bezpečnějšímu a soběstačnějšímu stárnutí a podpořit rozvoj informačních a komunikačních technologií (IKT) ve službách lidem.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 14. června 2007 s názvem „Důstojné stáří v informační společnosti – Iniciativa i2010 – Akční plán pro informační a komunikační technologie a stárnutí“ (KOM(2007) 332 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Stárnutí obyvatelstva v Evropě je výzva pro evropský trh zaměstnanosti, systémy sociálních služeb a zdravotní péči. Ale také znamená hospodářskou a sociální příležitost. Informační a komunikační technologie (IKT) povedou k vytvoření nových produktů a služeb, které budou přístupnější pro starší osoby a budou lépe odpovídat jejich potřebám.

Cílem akčního plánu je podpořit a koordinovat rozvoj IKT spojených se službami pro starší osoby v Evropské unii, aby jim umožnil:

 • prodloužit jejich profesní činnost a zároveň zajistit rovnováhu mezi aktivním a profesním životem;
 • zůstat společensky aktivní a kreativní díky komunikaci po síti a přístupu k veřejným a obchodním službám. To sníží společenskou izolaci starších občanů, zejména ve venkovských oblastech;
 • důstojně stárnout v domácím prostředí: IKT musí umožnit zvýšit kvalitu života a nezávislost.

Evropě nesmí ujet vlak s IKT, pokud jde o důstojné stárnutí *. Tyto technologie se totiž mohou stát hnacím motorem pro vznik nových pracovních míst a pro růst a úspěšným hlavním trhem pro Evropu.

Zatím je totiž trh služeb spojených se stárnutím roztříštěný. Navíc žádná ze zúčastněných stran (stárnoucí osoby, průmysl, veřejné orgány atd.) nemá k dispozici celkový pohled na problémy v této oblasti a vhodná řešení. Rozvoj trhu brzdí nedostatečné sdílení zkušeností a osvědčených postupů. Normy, postupy, systémy úhrad sociální a zdravotní péče a ustanovení ohledně zdravotního postižení se v členských státech liší. Přetrvávají i technické překážky: starší osoby nemají vždy přístup k potřebným nástrojům a technologickým znalostem.

Ve snaze zefektivnit tento systém Komise vyzývá zúčastněné strany k tomu, aby se při svých úvahách zaměřily na uživatele.

Cíle akčního plánu Komise se zaměřují jak na občany, tak na podniky a veřejné orgány. Jsou to:

 • pro občany – zlepšit kvalitu života a zdraví;
 • pro podniky – rozšíření trhu a větší tržní příležitosti na vnitřním trhu IKT a stárnutí v Evropě, produktivní pracovní síly s lepšími dovednostmi a celosvětově silnější pozice na rozšiřujících se trzích;
 • pro veřejné orgány – snižování nákladů, vyšší efektivita a celkově vyšší kvalita systémů zdravotní a sociální péče.

Akční plán je strukturován do čtyř oblastí:

 • překonávat technické a regulační překážky rozvoje trhu hodnocením tržních překážek a usnadněním výměny osvědčených postupů v členských státech. Komise navrhuje zhodnotit technologické možnosti a stanovit hlavní pokyny a časové termíny, aby bylo možné překonat právní a technické překážky přijetí IKT pro samostatný život. Členské státy musí zároveň podporovat provádění stávajících právních předpisů v oblasti přístupnosti elektronických technologií;
 • zlepšovat informovanost a zajistit konsenzus díky spolupráci a rozvoji mezi různými zainteresovanými stranami. IKT pro důstojné stáří bude v roce 2008 klíčovým příspěvkem k evropské iniciativě začleňování občanů do informační společnosti (e-inclusion) a bude rovněž založen internetový portál pro IKT a stárnutí;
 • urychlit zavádění IKT, například prostřednictvím pilotních projektů, Programu evropských cen pro inteligentní domácnosti a samostatné bydlení a aplikací určených k podpoře samostatnosti;
 • stimulovat výzkum a inovace bezodkladnou podporou společných výzkumných programů veřejného a soukromého sektoru věnovaných „asistovanému žití v domácím prostředí“. Cílem tohoto programu je podpořit vznik inovačních produktů, služeb a systémů založených na IKT ve prospěch stárnoucího obyvatelstva Evropy.

Komise se snaží zlepšit výzkum založený na IKT pro stárnoucí občany v sedmém rámcovém programu pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (7. RP). Další iniciativy vznikají v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace. Ty budou doplněny novým evropským programem pro společný výzkum. V rámci programů půjde více než jedna miliarda EUR na investice do výzkumu a inovací v IKT.

V budoucnu je nutná lepší koordinace mezi členskými státy pro podporu výzkumu zaměřeného na trh v této oblasti. K dosažení těchto cílů bude založena nová společná výzkumná iniciativa nazvaná „Důstojné stárnutí v informační společnosti“. Nadto jsou podniky, průmyslová odvětví, poskytovatelé služeb atd. vyzýváni k zavedení dialogu, zejména prostřednictvím technologických platforem, aby se otevřely možnosti vzniku nových inovačních produktů, služeb a systémů.

Kontext

Tento akční plán je nedílnou součástí iniciativy Evropské unie i2010 – Informační společnost pro růst a zaměstnanost. Komise v roce 2005 předběžně přijala strategii pro dostupnost produktů a služeb on-line a v roce 2006 v Rize se členské státy dohodly na politické agendě (DE) (EN) (FR) ve prospěch přístupné informační společnosti založené na začlenění.

Stárnutí v Evropě je zásadní hospodářská a sociální výzva: v roce 2020 bude čtvrtina evropského obyvatelstva starší 65 let, zatímco náklady na sociální a zdravotní péči se do roku 2050 ztrojnásobí. Nicméně stárnoucí osoby jsou také nezanedbatelnou kupní silou, jejíž celkový majetek přesahuje 3 000 miliard EUR.

Klíčové pojmy aktu

 • IKT pro důstojné stárnutí: Informační a komunikační technologie určené pro služby občanům, jejichž cílem je zvýšit dostupnost a účinnost služeb pro stárnoucí osoby, zejména v oblasti zdraví.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 1. června 2005 s názvem: „i2010 – evropská informační společnost pro růst a zaměstnanost“ (KOM(2005) 229 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Sdělení Komise Radě, Evropskému parlamentu, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 8. listopadu 2007 s názvem: „Evropská iniciativa i2010 k začleňování občanů do informační společnosti (e-Inclusion) – Být součástí informační společnosti“ (KOM(2007) 694 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 03.12.2007

Top