Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Znečišťující emise ze vznětových a plynových motorů vozidel (do roku 2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Znečišťující emise ze vznětových a plynových motorů vozidel (do roku 2013)

Harmonizace technických předpisů týkajících se znečišťujících emisí ze vznětových motorů * a plynových motorů * vozidel pomáhá Evropské unii (EU) zlepšit kvalitu ovzduší.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/55/ES ze dne 28. září 2005 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se opatření proti emisím plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových motorů vozidel a emisím plynných znečišťujících látek ze zážehových motorů vozidel poháněných zemním plynem nebo zkapalněným ropným plynem (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Směrnice 2005/55/ES uvádí mezní hodnoty emisí plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic a opacity kouře ve výfukových plynech, jejichž dodržení je podmínkou ke schválení vznětových motorů * a plynových motorů * a vozidel poháněných takovými motory. Podílí se tak na plnění cíle Společenství zlepšit kvalitu ovzduší v zájmu ochrany životního prostředí a veřejného zdraví.

Emise plynných znečišťujících látek a znečišťujících částic, opacita kouře

Zaprvé, mezní hodnoty uvedené v řádku B1 tabulek v bodě 6.2.1 přílohy I směrnice se vztahují na všechny nové typy vozidel a motorů ode dne 1. října 2005 a na všechna nová vozidla a nové motory ode dne 1. října 2006.

Zadruhé, přísnější mezní hodnoty uvedené v řádku B2 stejných tabulek se vztahují na nové typy vozidel a motorů ode dne 1. října 2008 a na všechna nová vozidla a nové motory ode dne 1. října 2009.

Životnost systémů regulace emisí

Výrobci automobilů musí zaručit, že vznětový nebo plynový motor, o němž bylo při schválení prohlášeno, že je v souladu s normami stanovenými směrnicí 2005/55/ES, bude splňovat tyto normy po dobu běžné životnosti vozidla za běžných podmínek používání.

Palubní diagnostické systémy

Vznětový a plynový motor a vozidlo poháněné takovým motorem musí být vybaveny palubním diagnostickým systémem (OBD - on-board diagnostic system), který řidiči signalizuje chybu zařízení motoru pro snižování emisí, dojde-li k překročení prahových hodnot.

Daňové pobídky

Členské státy mohou prostřednictvím daňových pobídek upřednostnit uvádění na trh vozidel, která splňují požadavky této směrnice, pokud takové pobídky nenarušují vnitřní trh.

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na emise znečišťujících látek některých vozidel (kategorie M, kromě vozidel kategorie M1 s maximální technicky přípustnou hmotností nepřekračující 3,5 t) a užitkových vozidel (kategorie N) poháněných vznětovým nebo plynovým motorem.

Kontext

Pro větší jasnost u příležitosti zavedení nových mezních hodnot znečišťujících emisí směrnice 2005/55/ES zrušuje a nahrazuje směrnici 88/77/EHS. Tato směrnice spadá do rámce postupu ES schvalování typu.

Klíčové pojmy aktu

  • Vznětový motor: motor, který pracuje na principu zapalování kompresí.
  • Plynový motor: motor na zemní plyn (NG) nebo na zkapalněný ropný plyn (LPG).

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/55/ES

9. 11. 2005

5. 11. 2006

Úř. věst. L 275 ze dne 20. 10. 2005

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2005/78/ES

19. 12. 2005

8. 11. 2006

Úř. věst. L 313 ze dne 29. 11. 2005

Směrnice 2006/51/ES

10. 6. 2006

8. 11. 2006

Úř. věst. L 152 ze dne 7. 6. 2006

Poslední aktualizace: 06.05.2007

Top