Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Použití určitých pravidel hospodářské soutěže EU na zemědělské produkty

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Použití určitých pravidel hospodářské soutěže EU na zemědělské produkty

Toto nařízení platí v Evropské unii (EU) na určitá pravidla hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nařízení stanoví, že kromě určitých výjimek uvedených níže, čl. 101 až 106 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) (dříve čl. 81 až 86 Smlouvy o založení Evropského společenství (SES)) platí na všechny dohody, rozhodnutí a jednání uvedené v čl. 101 odst. 1 a 102 SFEU (dříve čl. 81 odst. 1 a 82 SES) související s produkcí zemědělských produktů a obchodem s nimi.

Existují tři výjimky. Tato obecná pravidla se nevztahují na:

  • dohody, rozhodnutí a jednání, které tvoří nedílnou část vnitrostátní organizace trhu;
  • dohody, rozhodnutí a jednání, které jsou nezbytné pro dosahování cílů společné zemědělské politiky (SZP);
  • určité dohody, rozhodnutí a jednání zemědělců a zemědělských sdružení pocházejících z jedné země Evropské unie (EU), pokud tyto dohody neobsahují povinnost účtovat určité ceny, nebrání hospodářské soutěži ani neohrožují cíle SZP.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1184/2006

24. 8. 2006

-

Úř. věst. L 214 ze dne 24. 6. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1234/2007

23. 11. 2007

-

Úř. věst. L 299 ze dne 16. 11. 2007

Nařízení (ES) č. 361/2008

14. 5. 2008

-

Úř. věst. L 121 ze dne 7. 5. 2008

Nařízení (ES) č. 491/2009

24. 6. 2009

-

Úř. věst. L 154 ze dne 17. 6. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1184/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 30.05.2011

Top