Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nakládka a vykládka lodí přepravujících hromadné náklady

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nakládka a vykládka lodí přepravujících hromadné náklady

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2001/96/ES — Požadavky a postupy EU pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

 • Zvyšuje bezpečnost postupů nakládky a vykládky pevných hromadných nákladů u lodí přepravujících hromadné náklady.
 • Jejím cílem je snížit riziko poškození lodí během nakládky a vykládky.
 • Harmonizuje normy pro lodě a terminály a pro spolupráci a komunikaci mezi nimi.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tento právní předpis se vztahuje na terminály* EU a lodě přepravující hromadné náklady bez ohledu na vlajku, pod kterou plují, využívající je k nakládce nebo vykládce pevných hromadných nákladů.
 • Země EU musí zajistit, aby
  • provozovatelé terminálů byli přesvědčeni, že najíždějící lodi a jejich terminály vyhovují právním předpisům,
  • před zahájením jakýchkoli prací velitel lodi a zástupce terminálu schválili plány nakládky a vykládky v souladu s úmluvou SOLAS z roku 1974,
  • jejich příslušné orgány zabránily nebo zastavily jakékoli operace, pokud se domnívají, že by to ohrozilo bezpečnost lodi nebo posádky,
  • byly prováděny pravidelné inspekce během nakládacích a vykládacích operací (včetně neohlášených návštěv) s cílem zjistit, zda probíhají v souladu s touto směrnicí. O výsledcích těchto inspekcí jsou každé tři roky podávány zprávy Evropské komisi.
 • Velitel lodi v každém okamžiku odpovídá za bezpečnou nakládku a vykládku lodě přepravující hromadné náklady, které velí.
 • Zástupce terminálu musí veliteli lodi před jejím příjezdem poskytnout příslušné informace, například název nábřeží, a zařízení, které bude dostupné v místě operace.
 • Zástupce terminálu musí veliteli přístavu podat zprávu o poškození lodi nebo zařízení během nakládky a vykládky. V případě potřeby je nutné poškození opravit.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Použije se od 5. února 2002. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 5. srpna 2003.

KLÍČOVÝ POJEM

* Terminál: každé pevné, plující nebo mobilní zařízení vybavené a užívané pro nakládku pevného hromadného nákladu do lodí přepravujících hromadné náklady nebo pro vykládku pevného hromadného nákladu z těchto lodí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/96/ES ze dne 4. prosince 2001, kterou se stanoví harmonizované požadavky a postupy pro bezpečnou nakládku a vykládku lodí přepravujících hromadné náklady (Úř. věst. L 13, 16.1.2002, s. 9–20)

Postupné změny směrnice 2001/96/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 14.03.2016

Top