Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečná a efektivní říční doprava: říční informační služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečná a efektivní říční doprava: říční informační služby

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2005/44/ES o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách EU

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla používání harmonizovaných říčních informačních služeb (RIS)*. Tato pravidla mají zajistit bezpečnost a efektivitu vnitrozemských vodních cest v EU a jejich šetrnost k životnímu prostředí. Vztahují se na kanály, řeky, jezera a přístavy schopné přijmout plavidla od 1 000 do 1 500 tun.

KLÍČOVÉ BODY

 • Říční informační služby zahrnují:
  • zeměpisné, hydrologické a správní údaje o vodních cestách („informace o plavební dráze“),
  • údaje důležité pro plavbu z krátkodobého, střednědobého a dlouhodobého hlediska („taktická a strategická informace o provozu“),
  • kroky v případě nehody („pomoc v případě nehod“),
  • statistické a celní služby, poplatky za užívání vodních cest a přístavní poplatky.
 • Země EU musí:
  • zajistit, aby aplikace RIS byly efektivní, umožňovaly rozšíření a mohly být zkoordinovány s jinými systémy,
  • poskytovat všem uživatelům RIS důležité údaje týkající se plavby a plánování cest,
  • zřídit střediska RIS podle oblastních potřeb,
  • určit orgány pro dohled nad aplikacemi RIS a pro výměnu mezinárodních údajů.
 • Evropská komise má za úkol do určeného termínu stanovit technické pokyny pro plánování, zavádění a provozování RIS. Patří k nim:
  • elektronická plavební mapa a informační systém,
  • systém elektronických zpráv pro plavbu,
  • zprávy vůdcům plavidel,
  • systémy sledování polohy a pohybu plavidel,
  • slučitelnost zařízení nutného k používání RIS.
 • Komise, které je nápomocen výbor národních odborníků, vytvořila technické požadavky pro RIS.

Akční program

V roce 2006 Komise předložila sdělení o integrovaném akčním programu EU pro vnitrozemskou vodní dopravu. Tento program, který je znám jako Naiades (Navigation and inland waterway action and development in Europe) byl v roce 2013 aktualizován (Naiades II) a stanovil konkrétní cíle do roku 2020. Sdělení Komise Naiades II má za cíl vytvořit takové podmínky pro vnitrozemskou plavbu, aby se stala kvalitním typem dopravy.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Vstoupila v platnost 20. října 2005. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 20. října 2007.

KONTEXT

 • EU má více než 37 000 km kanálů a řek, které spojují důležitá města a hospodářské oblasti. Tyto vnitrozemské vodní cesty výrazně přispívají k udržitelnému dopravnímu systému, snižují přetížení a znečištění na silnicích EU.
 • Portál Říční informační služby

KLÍČOVÉ POJMY

* Říční informační služby (RIS): podporují řízení provozu a dopravy ve vnitrozemské plavbě a, pokud je to proveditelné, koordinaci s jinými druhy dopravy.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/44/ES ze dne 7. září 2005 o harmonizovaných říčních informačních službách (RIS) na vnitrozemských vodních cestách ve Společenství (Úř. věst. L 255, 30.9.2005, s. 152–159)

Postupné změny a opravy směrnice 2005/44/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 25.07.2016

Top