Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námořní bezpečnost: zavádění požadavků dvojitého trupu u ropných tankerů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Námořní bezpečnost: zavádění požadavků dvojitého trupu u ropných tankerů

Toto nařízení urychluje výměnu ropných tankerů s jednoduchým trupem ropnými tankery dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce pro omezení rizika nepředvídatelného znečištění ropou v evropských vodách.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 417/2002 ze dne 18. února 2002 o urychleném zavádění požadavků dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce u ropných tankerů s jednoduchým trupem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2978/94 (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Většina ropných tankerů má momentálně konstrukci „jednoduchého trupu“. V těchto plavidlech je ropa v nákladních nádržích oddělena od mořské vody pouze dnem a bočním plátem. Pokud dojde k poškození tohoto plátu v důsledku srážky nebo uvíznutí na mělčině, hrozí, že obsah nákladních nádrží unikne do moře a způsobí závažné znečištění. Účinným způsobem, jak tomuto riziku předejít, je obepnout nákladní nádrže druhým vnitřním plátem v dostatečné vzdálenosti od vnějšího plátu. Tato konstrukce, známá jako „dvojitý trup“, chrání nákladní nádrže před poškozením, a tak snižuje riziko znečištění.

Po nehodě tankeru Exxon Valdez v roce 1989 byly Spojené státy (USA) nespokojené s neúčinností mezinárodních norem o zabránění znečišťování z lodí, a proto v roce 1990 přijaly zákon o znečištění ropou (OPA 90). Tento zákon jednostranně zavedl požadavek dvojitého trupu na nových i existujících ropných tankerech. Na toto jednostranné opatření Američanů musela reagovat Mezinárodní námořní organizace (IMO) (EN), a proto v roce 1992 zavedla normy dvojitého trupu v Mezinárodní úmluvě o zabránění znečišťování z lodí (MARPOL) (EN). Tato úmluva vyžaduje, aby všechny ropné tankery o nosnosti 600 tun a více dodané po červenci 1996 byly zkonstruovány s dvojitým trupem nebo rovnocennou konstrukcí. Proto již po tomto datu nebyly zkonstruovány žádné tankery s jednoduchým trupem této velikosti. V případě tankerů s jednoduchým trupem o nosnosti 20 000 tun a více a dodaných před 6. červencem 1996 úmluva požaduje, aby vyhovovaly požadavkům dvojitého trupu nebo rovnocenné konstrukce nejpozději do 25 nebo 30 let věku, v závislosti na tom, zda mají oddělené balastové tanky.

Vzhledem k tomu, že je náročné přeměnit ropný tanker s jednoduchým trupem na tanker s dvojitým trupem a že uvedené věkové limity jsou blízko konci komerční životnosti plavidla, vede americký systém a úmluva MARPOL k vyřazování tankerů s jednoduchým trupem. Nicméně rozdíly mezi americkým systémem a mezinárodním systémem budou znamenat, že od roku 2005 tankery s jednoduchým trupem, které budou mít zakázán přístup do amerických vod kvůli svému stáří, začnou být provozovány v jiných částech světa včetně Evropské unie (EU) a v těchto oblastech zvýší riziko znečištění.

Výše popsaná situace Komisi znepokojuje, protože statistika nehod prokazuje rostoucí počet nehod starších lodí. Komise se proto domnívá, že je nutná odpovídající reakce EU již před rokem 2005, což je důležitá lhůta, protože právě od tohoto roku se tankery s jednoduchým trupem, které mají zakázaný přístup do amerických vod, začnou používat v evropských vodách.

Účelem tohoto nařízení EU tedy je snížit riziko nepředvídatelného znečištění ropou v evropských vodách urychlením zavádění dvojitého trupu. Nařízení se vztahuje na všechny tankery o nosnosti 5 000 tun a více, které vplouvají do přístavů či příbřežních terminálů nebo z nich vyplouvají nebo kotví v oblasti pod pravomocí země EU, bez ohledu na vlajku, pod kterou plují, nebo plující pod vlajkou země EU. Toto nařízení se také vztahuje na ropné tankery o nosnosti 600 tun a více pro přepravu těžkých ropných produktů.

Tankery s jednoduchým trupem nemají dovoleno být provozovány pod vlajkou země EU ani nemají dovoleno vplouvat do přístavů či příbřežních terminálů pod pravomocí země EU po dni výročí dodání lodi v roce uvedeném níže:

  • Ropné tankery kategorie 1:
  • Ropné tankery kategorie 2 a 3:

Systém hodnocení stavu (CAS) bude platit na všechny typy ropných tankerů, které dosáhly stáří 15 let do roku 2005 v případě lodí kategorie 2 a kategorie 3. CAS je doplňkový systém vylepšených průzkumů speciálně určených k odhalování konstrukčních slabin u tankerů s jednoduchým trupem.

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 417/2002

27. 3. 2002

Úř. věst. L 64 ze dne 7. 3. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2099/2002

19. 12. 2002

Úř. věst. L 324 ze dne 29. 11. 2002

Nařízení (ES) č. 1726/2003

21. 10. 2003

Úř. věst. L 249 ze dne 1. 10. 2003

Nařízení (ES) č. 2172/2004

7. 1. 2005

Úř. věst. L 371 ze dne 18. 12. 2004

Nařízení (ES) č. 457/2007

20. 5. 2007

Úř. věst. L 113 ze dne 30. 4. 2007

Nařízení (ES) č. 219/2009

20. 4. 2009

Úř. věst. L 87 ze dne 31. 3. 2009

Nařízení (ES) č. 1163/2009

21. 12. 2009

Úř. věst. L 314 ze dne 1. 12. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 417/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 29.08.2011

Top