Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezhotovostní platby – potírání podvodů a padělání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Bezhotovostní platby – potírání podvodů a padělání

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV – Potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků

CO JE ÚKOLEM TOHOTO RÁMCOVÉHO ROZHODNUTÍ?

Doplňuje ostatní předpisy EU na potírání podvodů zahrnujících bezhotovostní platební prostředky. Zejména definuje druhy podvodného chování, které by měly být ve všech zemích EU pokládány za trestné činy.

KLÍČOVÉ BODY

Podle tohoto rámcového rozhodnutí je podvod týkající se všech forem bezhotovostních platebních prostředků (např. úhrady, inkasa, platební karty) pokládán za trestný čin a je ve všech zemích EU potírán účinnými, přiměřenými a odrazujícími sankcemi.

Trestné činy

Rámcové rozhodnutí se nezabývá konkrétními trestnými činy v rámci stávajícího trestního práva zemí EU, protože se mohou v jednotlivých zemích lišit.

Různé druhy chování jsou definovány na základě toho, zda jsou zaměřeny na:

  • vlastní platební nástroj, např. krádež kreditní karty nebo cestovních šeků,
  • zpracování platebních nástrojů, např. provedení nedovoleného bankovního převodu,
  • systém pro objednávání, výběr, zpracovávání, zúčtovávání a vyrovnávání platebních transakcí, např. výroba nebo získání počítačového programu, který umožní nedovolený bankovní převod.

Sankce

  • Toto rámcové rozhodnutí požaduje, aby všechny druhy chování uvedené výše byly ve všech zemích EU klasifikovány jako trestné činy.
  • Země EU musí stanovit sankce za tyto činy, a to podle toho, zda tyto trestné činy spáchají osoby nebo organizace.
  • Takové sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Země EU mají určitou volnost v určení závažnosti trestného činu a povahy a tvrdosti uplatňovaných sankcí.

Spolupráce a výměna informací

Toto rámcové rozhodnutí dále požaduje, aby si země EU poskytovaly vzájemnou pomoc v souvislosti s řízeními týkajícími se těchto trestných činů. Navíc by měly zřídit kontaktní místa nebo použít stávající mechanismy, které zaručí předávání informací o těchto trestných činech.

Spolupráci při potírání podvodů a padělání v EU umožňují různá opatření, mechanismy, agentury a instituce, mimo jiné:

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 2. června 2001. Země EU je musely provést do vnitrostátního práva do 2. června 2003.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutí Rady 2001/413/SVV ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 1–4)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí (Úř. věst. L 150, 20.5.2014, s. 112–142)

Zprávy

Zpráva Komise založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (KOM(2004) 346 v konečném znění, 30.4.2004)

Zpráva Komise – Druhá zpráva založená na článku 14 rámcového rozhodnutí Rady ze dne 28. května 2001 o potírání podvodů a padělání bezhotovostních platebních prostředků (KOM(2006) 65 v konečném znění, 20.2.2006)

Poslední aktualizace 01.08.2016

Top