Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Povinné prohlídky pro linkovou dopravu loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Povinné prohlídky pro linkovou dopravu loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 1999/35/ES – systém povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví systém povinných prohlídek liniové dopravy loděmi typu ro-ro* a vysokorychlostními osobními plavidly využívajícími přístavy EU s cílem zajistit jejich soulad s příslušnými bezpečnostními normami.

KLÍČOVÉ BODY

 • Tento právní předpis se vztahuje na všechny lodě typu ro-ro a vysokorychlostní osobní plavidla využívající přístavy EU bez ohledu na jejich vlajku a provozující mezinárodní nebo vnitrostátní plavbu.
 • Země EU musí zajistit, aby lodě typu ro-ro a vysokorychlostní plavidla před zahájením provozu liniové dopravy:
  • měly platná osvědčení, která byla ověřena,
  • vyhovovaly příslušným normám pro klasifikaci,
  • byly vybaveny zařízením pro automatické zaznamenávání plavby (VDR),
  • vyhovovaly zvláštním požadavkům na stabilitu.
 • Společnosti provozující liniovou dopravu musí zajistit, aby na palubách plavidel byla k dispozici opatření, jako jsou informace o pobřežních systémech řízení plavby.
 • Země EU musí:
  • před zahájením liniové dopravy v zájmu zajištění souladu s nezbytnými bezpečnostními normami provést počáteční inspekci,
  • dvakrát ročně provádět následné inspekce a po jakýchkoli opravách nebo změně řízení by se u jedné ze dvou ročních inspekcí mělo jednat o inspekci během provozu liniové dopravy,
  • zabránit plavidlu v plavbě, pokud nesplňuje bezpečnostní normy,
  • v případě mimořádné události nebo nehody, jejímž účastníkem je plavidlo, na které se vztahuje tato směrnice, spolupracovat při vyšetřování se zemí, která má na vyšetřování významný zájem.

Cílem souvisejících právních předpisů o státní přístavní inspekci je postavit v EU mimo zákon nekvalitní lodní dopravu. Požadují, aby všechna plavidla splňovala unijní a mezinárodní bezpečnostní normy obsažené například v Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři (SOLAS).

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 1. června 1999. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. prosince 2000.

KLÍČOVÝ POJEM

* Lodě typu ro-ro: námořní osobní plavidlo, které přepravuje více než 12 cestujících, vybavené zařízením umožňujícím silničním nebo železničním vozidlům najet na loď nebo sjet z lodi.

AKT

Směrnice Rady 1999/35/ES ze dne 29. dubna 1999 o systému povinných prohlídek pro bezpečné provozování liniové dopravy loděmi typu ro-ro a vysokorychlostními osobními plavidly (Úř. věst. L 138, 1.6.1999, s. 1–19)

Postupné změny směrnice 1999/35/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES ze dne 23. dubna 2009 o státní přístavní inspekci (Úř. věst. L 131, 28.5.2009, s. 57–100). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 19.04.2016

Top