Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnost silničního provozu: řidičské průkazy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnost silničního provozu: řidičské průkazy

Jasnější pravidla týkající se řidičských průkazů EU zajistí větší svobodu pohybu řidičům v EU, posilují bezpečnost silničního provozu a přispívají ke snížení podvodů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění).

PŘEHLED

Jasnější pravidla týkající se řidičských průkazů EU zajistí větší svobodu pohybu řidičům v EU, posilují bezpečnost silničního provozu a přispívají ke snížení podvodů.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice zavedla nový evropský řidičský průkaz. Je přepracovaným zněním směrnice 91/439/EHS, již zrušuje.

KLÍČOVÉ BODY

Směrnice:

 • Snižuje možnost podvodu: Nový průkaz je vybaven mikročipem, na němž jsou uloženy údaje vytištěné na kartě. Zavádí dobu platnosti u průkazů pro řidiče automobilů a motocyklů 10-15 let, což umožní pravidelnou aktualizaci ochranných funkcí a informací o držiteli. Vytváří novou elektronickou síť k usnadnění komunikace mezi vnitrostátními orgány, pokud jde o kontrolu průkazů.
 • Směrnice napomůže ke zlepšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích: Zavádí novou kategorii průkazu pro mopedy a vyžaduje povinné teoretické zkoušky předem a zároveň zavádí postupný přístup k silnějším motocyklům. Dále určuje požadavky na zkoušení. Profesionální řidiči musejí podstoupit lékařskou zkoušku každých pět let. Stanoví požadavky, pokud jde o kvalifikaci a odbornou přípravu zkušebních komisařů.

Průkazy vydané v zemích EU musejí být vzájemně uznávány. Následují skupiny řidičských průkazů:

 • skupina AM - pro dvoukolová vozidla nebo tříkolová vozidla s maximální konstrukční rychlostí nepřekračující 45 km/h, stejně jako lehké čtyřkolky,
 • skupina A1 - pro malé motocykly s objemem válců do 125 kubických centimetrů a s výkonem do 11 kW,
 • skupina A2 - pro motocykly s výkonem do 35 kW,
 • skupina A - pro silné motocykly bez omezení výkonu,
 • skupina B - pro osobní vozy s hmotností do 3 500 kg a pro přepravu nejvýše osmi cestujících,
 • skupina BE - pro vozidla skupiny B s těžkým přívěsem do 3 500 kg,
 • skupina B1 (volitelně) - pro čtyřkolky,
 • skupina C1 - pro nákladní vozidla s hmotností v rozsahu mezi 3 500 a 7 500 kg a pro přepravu nejvýše osmi cestujících,
 • skupina C1E - pro vozidlo skupiny C1 nebo B s těžkým přívěsem; s kombinovanou hmotností až 12 000 kg,
 • skupina C - pro nákladní vozidla o hmotnosti více než 3 500 kg; a pro nejvýše osm cestujících,
 • skupina CE - pro vozidlo skupiny C s těžkým přívěsem,
 • skupina D1 - pro osobní vozidla navržená pro méně než 16 cestujících a s délkou nejvýše 8 m,
 • skupina D1E - pro vozidlo skupiny D1 s těžkým přívěsem,
 • skupina D - pro osobní vozidla pro více než osm cestujících,
 • skupina DE - pro vozidlo skupiny D s těžkým přívěsem,
 • lehké přívěsy do hmotnosti 750 kg mohou být taženy vozidly skupiny B, C1, C, D1 a D.

Tabulka rovnocennosti těchto skupin a skupin, které jsou uvedeny v průkazech vydaných v zemích EU před uplatněním této směrnice, je obsažena v rozhodnutí 2014/209/EU.

V průkazu musejí být uvedeny podmínky, za nichž je řidič oprávněn řídit. Pokud je jízda povolena pouze pro určité typy vozidel nebo pro vozidla upravená, měla by tato informace být v průkazu uvedena pomocí kódu.

Vydávání průkazů rovněž podléhá určitým podmínkám:

 • průkazy pro skupiny C1, C, D1 a D: vydávají se pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla skupiny B,
 • průkazy pro skupiny BE, C1E, CE, D1E a DE: vydávají se pouze řidičům, kteří jsou již oprávněni řídit vozidla vždy jedné ze skupin - B, C1, C, D1 či D.

Minimální věk pro vydání řidičského průkazu je:

 • 16 let pro skupiny AM, A1 (malé motocykly) a B1 (motorové tříkolky a čtyřkolky),
 • 18 let pro skupiny A2, B, BE a C1,
 • 21 let pro skupiny C, CE, D1 a D1E,
 • 24 let pro skupiny D a DE.

Země EU mohou v určitých daných mezích a u některých kategorií zvýšit nebo snížit minimální věkovou hranici.

Země EU musejí zajistit, že žadatelé o řidičský průkaz mají znalosti a dovednosti a vykazují chování požadované k řízení motorového vozidla. Obecně vzato se zkouška za tímto účelem musí skládat z:

 • teoretické zkoušky,
 • zkoušky dovedností a chování.

Komisaři, kteří testují dovednosti a chování, musejí disponovat minimálními potřebnými kompetencemi. Vztahuje se na ně režim zabezpečování kvality a musejí absolvovat pravidelná školení.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 19. ledna 2007.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných řidičskému průkazu EU.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/126/ES

19. 1. 2007

19. 1. 2011

Úř. věst. L 403, 30. 12. 2006, s. 18-60

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/113/ES

15. 9. 2009

-

Úř. věst. L 223, 26. 8. 2009, s. 31-35

Směrnice 2011/94/EU

19. 12. 2011

30. 6. 2012

Úř. věst. L 314 ze dne 29. 11. 2011, s. 31-34

Směrnice 2012/36/EU

21. 11. 2012

31. 12. 2013

Úř. věst. L 321, 20. 11. 2012, s. 54-58

Směrnice 2013/22/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158, 10. 6. 2013, s. 356-361.

Směrnice 2013/47/EU

23. 10. 2013

31. 12. 2013

Úř. věst. L 261, 3. 10. 2013, s. 29-29.

Postupné změny a opravy směrnice 2006/126/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č 383/2012 ze dne 4. května 2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (Úř. věst. L 120, 5.5.2012, s. 1-11).

Rozhodnutí Komise 2014/209/EU ze dne 20. března 2014 o rovnocennosti skupin řidičských průkazů (Úřední věstník L 120 ze dne 23.4.2014, s. 1-89).

Nařízení Komise (EU) č. 575/2014 ze dne 27. května 2014 o změně nařízení (EU) č. 383/2012, kterým se stanoví technické požadavky týkající se řidičských průkazů, které zahrnují paměťové médium (mikročip) (Úř. věst. L 159, 28.5.2014, s. 47-49).

Poslední aktualizace 24.04.2015

Top