Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné používání mobilních telefonů v letadlech

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné používání mobilních telefonů v letadlech

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2008/294/ES — podmínky využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA)

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

  • Stanoví společná pravidla pro bezpečné používání mobilních telefonů v letadlech (služby MCA), aby cestující v letecké dopravě mohli telefonovat a odesílat a přijímat zprávy (režim GSM) při letech nad Evropou.
  • Toto rozhodnutí bylo následně změněno rozhodnutím 2013/654/EU, které také umožňuje připojovat mobilní zařízení cestujících k přijímači/vysílači letadla pomocí mobilní telekomunikační technologie 3G a 4G. Díky tomu je možné v letadle s MCA používat širokopásmové služby, jako je přístup na internet.

KLÍČOVÉ BODY

Obecný rámec pro používání mobilních telefonů v letadlech závisí na dvou faktorech:

Licence vydaná jednou zemí ohledně shody zařízení MCA bude platit ve všech zemích EU. To umožní nepřetržité poskytování služeb MCA cestujícím v letecké dopravě po celém území EU.

Oblast působnosti

  • Toto rozhodnutí se týká pouze technických požadavků potřebných pro propojení mezi mobilními zařízeními cestujících a přijímačem/vysílačem letadla nainstalovaným v kabině pro cestující.
  • Nereguluje to, jak je signál přenášen mezi letadlem a zemí, ani licenční, komerční či letecké otázky.
  • Instalace systému MCA je nutná, jen když má letecká společnost v úmyslu poskytovat svým cestujícím služby MCAV takovém případě se letecká společnost může rozhodnout, zda kvůli pohodlí a soukromí cestujících umožní pouze datové služby nebo také hlasové hovory.

Jak to funguje

  • Mobilní zařízení cestujících se připojí k palubní celulární síti (základnová vysílací stanice letadla), která zase komunikuje se zemí, obvykle přes satelit.
  • Aby se zamezilo tomu, že by telefony cestujících v letecké dopravě způsobovaly rušení pozemních radiokomunikačních sítí, lze systém aktivovat až po tom, co se letadlo dostane do výšky 3 000 m.
  • Mezi úrovní země a 3 000 m musí být mobilní terminály udržovány v letovém režimu.
  • Nad 3 000 m posádka v letadle vybaveném MCA informuje cestující, že mohou zařízení přepnout do „normálního“ režimu a přijímat hovory atd., jako by byli na zemi.
  • Roamingová služba je poskytována za poplatek, jehož výši určuje letecká společnost a/nebo poskytovatel telekomunikačních služeb a jenž je mimo rámec tohoto rozhodnutí.

Bezpečnost

Než je možné provést instalaci na palubu letadla, každý komponent musí dostat osvědčení letové způsobilosti vydaný Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. Systém MCA je proto z leteckého hlediska bezpečný.

Země EU mohou stanovit technická omezení, aby zabránily interferenci a dalším rušením pozemních telekomunikačních sítí signály vysílanými do mobilních zařízení cestujících a z nich.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 7. dubna 2008.

KONTEXT

Více informací je k dispozici zde:

AKT

Rozhodnutí Komise 2008/294/ES ze dne 7. dubna 2008 o harmonizovaných podmínkách využívání spektra pro provozování mobilních komunikačních služeb v letadlech (služeb MCA) ve Společenství (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 19–23)

Postupné změny rozhodnutí 2008/294/ES byly začleněny do původního dokumentu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Doporučení Komise ze dne 7. dubna 2008 o oprávnění pro mobilní komunikační služby v letadlech (služby MCA) v Evropském společenství (oznámeno pod číslem K(2008) 1257) (Úř. věst. L 98, 10.4.2008, s. 24–27)

Poslední aktualizace 28.06.2016

Top