Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Neodvolatelnost zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Neodvolatelnost zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry

Převody a platby finančních produktů je nutné regulovat s cílem předcházet velkým rizikům, zejména v souvislosti s úpadkem účastníků - v transakci. Tento právní předpis EU stanoví pravidla pro minimalizaci takových rizik.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/26/ES ze dne 19. května 1998 o neodvolatelnosti zúčtování v platebních systémech a v systémech vypořádání obchodů s cennými papíry

PŘEHLED

Převody a platby finančních produktů je nutné regulovat s cílem předcházet velkým rizikům, zejména v souvislosti s úpadkem účastníků - v transakci. Tento právní předpis EU stanoví pravidla pro minimalizaci takových rizik.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Zaručuje to, že převod finančních produktů a platební příkazy lze uzavřít, a to zejména zmírněním problémů vyplývajících z úpadku účastníka. Těmito účastníky mohou být:

  • finanční instituce, např. banky,
  • provozovatelé systémů, jako jsou centrální depozitáře cenných papírů.

KLÍČOVÉ BODY

Převodní příkazy jsou nezrušitelné

Převodní příkazy finančních produktů jsou smluvně vymahatelné. To také platí na související vzájemné započtení (netting), situace, kdy se mezi účastníky provede vyrovnání pohledávek a závazků.

Pravidla platí i v případě, že je účastník podroben úpadkovému řízení, pokud převodní příkaz začal platit ještě před zahájením řízení. Pravidla mohou platit až 24 hodin po té, aby se vztahovaly na situace, při nichž jsou transakce vloženy v době, kdy nejsou k dispozici příslušné záznamy, například v noci.

Jednotná pravidla

Směrnice má zajistit používání jednotných pravidel v případě, že se používá více platebních systémů a systémů vypořádání obchodů, od chvíle, kdy jsou transakce zadány, aby nedocházelo k potížím v důsledku nekompatibilních předpisů.

Záruky při úpadku

Existence úpadkového řízení proti účastníkovi neovlivňuje zpětně práva a povinnosti dalších účastníků ani jejich přístup k normálním finančním zárukám patřícím k transakci.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Původně začala platit v roce 1998, od té doby byla několikrát pozměněna.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise na stránce o finančních službách a kapitálových trzích.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 98/26/ES

11. 6. 1998

11. 12. 1999

Úř. věst. L 166 ze dne 11. 6. 1998, s. 45-50

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/44/ES

30. 6. 2009

30. 12. 2010

Úř. věst. L 146 ze dne 10. 6. 2009, s. 37-43

Směrnice 2010/78/EU

4. 1. 2011

31. 12. 2011

Úř. věst. L 331 ze dne 15. 12. 2010, s. 120-161

Nařízení (EU) č. 648/2012

16. 8. 2012

-

Úř. věst. L 201 ze dne 27. 7. 2012, s. 1-59

Nařízení (EU) č. 909/2014

17. 9. 2014

-

Úř. věst. L 257 ze dne 28. 8. 2014, s. 1-72

Postupné změny a opravy směrnice 98/26/ES byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace 03.12.2014

Top