Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účetní doklady poboček zahraničních úvěrových a finančních institucí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Účetní doklady poboček zahraničních úvěrových a finančních institucí

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 89/117/EHS – povinnosti poboček úvěrových a finančních institucí se sídlem v jiné zemi EU, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Má odstranit povinnost, aby pobočky zahraničních bank a jiných finančních institucí se sídlem v jiné zemi (ať už je členem EU, či nikoli) musely zveřejňovat samostatné roční účetní závěrky.

KLÍČOVÉ BODY

  • Směrnice se použije na všechny unijní pobočky bank a jiných finančních institucí, jejich sídlo se nachází mimo zemi EU, v níž je usazena daná pobočka.
  • Směrnice odstraňuje nutnost zveřejňovat samostatné účetní závěrky jednotlivých poboček. Mezi doklady, které mají zveřejňovat pobočky úvěrových a finančních institucí, jejichž sídlo se nachází v jiné zemi EU, patří výroční účetní závěrky, konsolidované účetní závěrky, výroční zprávy atd. Tyto doklady musí být zveřejněny a prověřeny auditem způsobem, který stanoví právní předpisy země EU, ve které se nachází sídlo dané instituce. Země EU mohou do další koordinace požadovat, aby pobočky zveřejňovaly doplňkové informace, jako jsou příjmy a výdaje a celkové pohledávky a závazky pobočky.
  • Doklady, které mají zveřejnit pobočky úvěrových a finančních institucí, jejichž sídlo se nachází v zemi, která není členem EU, jsou shodné s doklady, které mají zveřejnit pobočky se sídlem v zemi EU. Musí být zveřejněny a prověřeny auditem způsobem, který stanoví právní předpisy dané země, která není členem EU. Pokud se však daná pravidla neshodují s povinnostmi stanovenými v oblasti účetních dokladů v EU, mohou země EU požadovat, aby pobočky zveřejňovaly roční účetní závěrky týkající se jejich vlastní činnosti.
  • Členské státy mohou požadovat, aby byly zveřejněny ověřené překlady dokladů do jejich úředního jazyka či jazyků.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Je v platnosti ode dne 14. ledna 1989. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 1. ledna 1991.

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 89/117/EHS ze dne 13. února 1989 o povinnostech poboček usazených ve členském státě, zřízených úvěrovými a finančními institucemi se sídlem mimo tento členský stát, pokud se jedná o zveřejňování ročních účetních dokladů (Úř. věst. L 44, 16.2.1989, s. 40–42)

Poslední aktualizace 23.10.2017

Top