Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informování cestujících: totožnost leteckých dopravců

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informování cestujících: totožnost leteckých dopravců

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 2111/2005 – seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU, a totožnost provozujících leteckých dopravců

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

  • Zavádí veřejně dostupný seznam leteckých společností, které podléhají zákazu provozování letecké dopravy v EU, protože neplní příslušné bezpečnostní normy (příloha A), a společností, které podléhají provozním omezením (příloha B).
  • Zajišťuje, aby cestující znali totožnost dopravce, s kterým letí.

KLÍČOVÉ BODY

  • Letecká společnost je umístěna na seznam zakázaných dopravců, pokud se zjistí, že má vážné bezpečnostní nedostatky, které se jí nepodaří odstranit.
  • Jsou stanovena společná kritéria EU vycházející z příslušných bezpečnostních norem, která určují, jestli by měl být uložen zákaz provozování letecké dopravy. Evropská komise může tato kritéria změnit s ohledem na vědecký a technický rozvoj.
  • Pokud se vyskytne nepředvídatelný bezpečnostní problém, může země EU uložit dopravci okamžitý zákaz provozování letecké dopravy.
  • Pokud Komise přijme rozhodnutí zahrnout leteckého dopravce do seznamu, musí mu být poskytnuta možnost slyšení.
  • Seznam se zveřejňuje v Úředním věstníku EU. Komise a země EU musí zpřístupnit seznam veřejnosti, zejména prostřednictvím internetu. Veřejně zpřístupnit ho musí také vnitrostátní úřady civilního letectví a letiště.
  • Prodejci letenek, provozovatelé souborných služeb pro cesty, pobyty a zájezdy a cestovní agentury musí při provedení rezervace informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce. Cestující musí být informováni o jakýchkoli následných změnách co nejdříve, nejpozději při odbavení nebo nástupu na palubu.
  • Cestující mají právo na náhradu nebo přesměrování, pokud byla letecká společnost zapsána na seznam zakázaných leteckých dopravců poté, co cestující uskutečnil svou rezervaci.

V prosinci 2015 Komise zveřejnila všeobecnou strategii pro letectví v Evropě. Kromě toho, že chce usilovat o zlepšení konkurenceschopnosti odvětví, zdůrazňuje strategie také důležitost udržení vysokých norem bezpečnosti a ochrany a ochrany práv cestujících.

Do listopadu 2016 musí mít každý letecký dopravce, který létá do EU, ale není zde usazen, vlastní bezpečnostní oprávnění vydané Evropskou agenturou pro bezpečnost letectví. Tato oprávnění potvrzují, že letecký dopravce splňuje mezinárodní bezpečnostní normy, a platí v celé EU.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 16. ledna 2006.

KONTEXT

Seznam leteckých společností zakázaných v EU

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Úř. věst. L 344, 27.12.2005, s. 15–22)

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2111/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84, 23.3.2006, s. 14–28). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 06.06.2016

Top