Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zprávy o občanství Unie: pokrok EU při odstraňování překážek při výkonu práv

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zprávy o občanství Unie: pokrok EU při odstraňování překážek při výkonu práv

Zpráva o občanství Evropské unie (EU) navrhuje konkrétní kroky k odstranění zbývajících překážek na cestě k tomu, aby občané EU mohli plně využívat svých práv v každodenním životě. Provází ji zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU, zveřejňovaná každé 3 roky, která hodnotí provádění předpisů EU o právech občanů Unie.

AKT

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Zpráva o občanství EU za rok 2013 - Občané EU: vaše práva, vaše budoucnost (COM(2013) 269 final - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Občanství EU a práva, která se k němu vážou, jako je právo na volný pohyb a silná politická práva, jsou klíčovými pilíři Evropské unie. Všichni státní příslušníci členských států EU požívají tohoto statusu, který doplňuje státní příslušnost členského státu, ale nenahrazuje ji.

Zpráva o občanství Unie stanovuje konkrétní kroky ke zlepšení práv občanů EU v mnoha oblastech. Cílem je zajistit, aby občané EU mohli účinně využívat svých práv v každodenním životě při práci, studiu, cestování nebo nakupování v EU a při účasti na rozhodovacích procesech EU.

Dvanáct klíčových opatření

Ve zprávě za rok 2013 Komise navrhuje 12 nových klíčových opatření na odstranění překážek, které brání občanům EU využívat svých práv. Ta pokrývají 6 oblastí:

  • Odstraňování překážek pro zaměstnance a učně v EU
  • Omezení byrokracie v členských státech
  • Ochrana zranitelnějších osob v EU
  • Odstraňování překážek v nakupování v EU
  • Cílené a přístupné informace v EU
  • Účast na demokratickém životě EU

Mnohé návrhy se týkají všech 500 milionů občanů EU. Některé z nich zvláště prospějí 13,6 milionu občanů EU, kteří žijí v jiném než rodném členském státě, nebo 210 milionům těch, kteří každoročně cestují po EU za obchodem, studiem, vzděláním nebo odpočinkem.

Všech 25 konkrétních akcí uvedených v první zprávě o občanství Unie z roku 2010 bylo zahájeno. Tabulka pokroku ukazuje podniknuté iniciativy. Ty se zaměřují na volný pohyb a možnost volného usazování v EU, konzulární ochranu, volební právo a evropskou občanskou iniciativu, zdraví a práva spotřebitele.

Zpráva za rok 2013 byla připravena na základě rozsáhlých veřejných konzultací zahrnujících občany, občanskou společnost a další instituce EU. Také reaguje na dotazy a stížnosti, které Komise každoročně dostává od občanů EU prostřednictvím informačních středisek služby Europe Direct a portálu Vaše Evropa.

Zprávu o občanství Unie za rok 2013 doprovází Zpráva o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2011-2013 (podle článku 25 SFEU), která uvádí, jak byla prováděna ustanovení Smlouvy o občanství EU (hlava II Smlouvy o fungování EU) od roku 2011.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů podle článku 25 SFEU o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2011-2013 (COM(2013) 270 final - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva o občanství EU za rok 2010: Odstranit překážky pro výkon práv občanů EU (KOM(2010) 603 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru podle článku 25 SFEU o pokroku na cestě ke skutečnému občanství EU v letech 2007-2010 (KOM(2010) 602 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise - Pátá zpráva o občanství Unie (1. května 2004-30. června 2007) (KOM(2008) 85 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise - Čtvrtá zpráva o občanství Unie (1. května 2001-30. dubna 2004) (KOM(2004) 695 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise - Třetí zpráva o občanství Unie (KOM(2001) 506 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Druhá zpráva Komise o občanství Unie (KOM(97) 230 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Zpráva Komise o občanství Unie (KOM(93) 702 v konečném znění - nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Poslední aktualizace: 19.05.2014

Top