Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Směrnice, které se týkají vnitřního trhu EU – provádění ve vnitrostátním právu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Směrnice, které se týkají vnitřního trhu EU – provádění ve vnitrostátním právu

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Komise 2005/309/ES – provádění směrnic, které se týkají vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu

CO JE CÍLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Ukazuje, jak mohou země Evropské unie (EU) lépe provádět směrnice EU týkající se vnitřního trhu ve svém vnitrostátním právu.

KLÍČOVÉ BODY

 • Směrnice jsou opatření, která jsou závazná pro země EU z hlediska dosažených výsledků. Země EU mohou:
  • zvolit formu a způsoby dosažení takového výsledku, ale
  • musí směrnici provést v dané lhůtě.
 • Správné a včasné provedení* směrnic v oblasti vnitřního trhu je zásadní pro jeho hladký chod. Opožděné nebo nesprávné provedení směrnic může zavinit překážky a snižovat konkurenceschopnost evropské ekonomiky.

Opožděné nebo nesprávné provedení

Země EU jsou sledovány a mohou být penalizovány za opožděné nebo nesprávné provedení prostřednictvím:

Lepší praxe

 • K zajištění správného a včasného provádění směrnic doporučuje Komise zemím EU přijmout osvědčené postupy založené na příkladech některých zemí. Doporučuje zaměřit se na jejich postupy a vnitrostátní praxi, zejména na:
  • řešení zásadních příčin nesprávného nebo opožděného provádění,
  • volbu nejlepších a nejúčinnějších postupů a praxe pro každou zemi EU,
  • vypracování srovnávacích tabulek ukazujících souvztažnost mezi směrnicemi a prováděcími opatřeními,
  • zdržení se doplňování vnitrostátní prováděcí legislativy o podmínky nebo požadavky, které nejsou nezbytné, pokud takové podmínky nebo požadavky mohou překážet cílům, o které daná směrnice usiluje.
 • Příloha doporučení poskytuje podrobnosti o osvědčených postupech, které je vhodné uplatňovat, například:
  • ustanovení správného a včasného provádění trvalou politickou a operační prioritou,
  • zajištění, že přípravy k provedení probíhají v raném stádiu, aby byly směrnice provedeny do vnitrostátního práva správně a ve stanovené lhůtě,
  • úzká spolupráce s národními a regionálními parlamenty a parlamenty s přenesenou působností (tj. na nižší úrovni než národní parlamenty) zapojenými do provádění směrnic týkajících se vnitřního trhu,
  • rychle, viditelně a účinně přijaté opatření pro provádění směrnic, jejichž provedení je opožděné (např. vyhrazení zvláštního času pro rozpravu v parlamentech a včasné přijetí požadovaných vnitrostátních zákonů nebo jejich novel).
 • Dále by se součástí postupu provádění mělo stát to, že když země EU předkládají návrhy vnitrostátních předpisů svým národním parlamentům a když jsou tyto návrhy oznamovány Komisi, doprovází je:
  • prohlášení o jejich souladu s právem EU,
  • informace, které části směrnice byly účinně provedeny.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

* KLÍČOVÝ POJEM

Provádění: začlenění směrnic EU do vnitrostátního práva země EU.

HLAVNÍ DOKUMENT

Doporučení Komise ze dne 12. července 2004 k provádění směrnic, které se týkají vnitřního trhu, ve vnitrostátním právu (Úř. věst. L 98, 16.4.2005, s. 47–52)

Poslední aktualizace 08.03.2017

Top