Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Světlomety motorových vozidel sloužící jako dálkové nebo potkávací světlomety (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Světlomety motorových vozidel sloužící jako dálkové nebo potkávací světlomety (do roku 2014)

Cílem této směrnice je stanovit technické požadavky týkající se světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety a umožnit provádění postupu ES schvalování typu.

AKT

Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Každý členský stát musí udělit schválení typu konstrukční části pro každý typ světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety a každý typ zdroje světla (žárovek a jiných) pro tyto světlomety, které splňují požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách směrnice. Členský stát, který udělil ES schválení typu konstrukční části, musí přijmout nezbytná opatření k ověření, že vyráběné typy jsou shodné se schváleným typem.

Každý členský stát musí vydat značku ES schválení typu konstrukční části pro každý typ světlometu sloužícího jako dálkový nebo potkávací světlomet a každý typ zdroje světla pro tyto světlomety.

Podle systému udělování schválení, který je stanoven ve směrnici, členské státy nesmějí:

  • zakázat uvedení na trh světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety z důvodů týkajících se jejich konstrukce nebo funkčního principu, jestliže jsou opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části;
  • odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení typu či zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání vozidla z důvodů týkajících se světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety, jestliže jsou tyto světlomety opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části a jestliže jsou namontovány v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 76/756/EHS.

Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 661/2009 od 1. listopadu 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 76/761/EHS

30. 7. 1976

1. 7. 1977

Úř. věst. L 262 ze dne 27. 9. 1976

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/17/ES

2. 5. 1999

1. 10. 1999

Úř. věst. L 97 ze dne 12. 4. 1999

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 76/761/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top