Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Systémy vytápění pro motorová vozidla (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Systémy vytápění pro motorová vozidla (do roku 2014)

Požadavky týkající se systémů vytápění prostoru pro cestující motorových vozidel budou v budoucnu tvořit nedílnou část postupu ES schvalování typu pro motorová vozidla.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/56/ES ze dne 27. září 2001 o systémech vytápění pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, o změně směrnice Rady 70/156/EHS a o zrušení směrnice Rady 78/548/EHS (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Směrnice 2001/56/ES stanoví požadavky týkající se systémů vytápění prostoru pro cestující motorových vozidel.

Směrnice 2001/56/ES je jednou ze speciálních směrnic týkající se postupu ES schvalování typu stanoveného ve směrnici 70/156/EHS. Technické požadavky, které stanoví, se proto týkají schvalování typu motorových vozidel vybavených systémem vytápění a systémy vytápění jako konstrukčních součástí.

Systémem vytápění se rozumí jakýkoliv typ zařízení sloužící ke zvýšení teploty vnitřního prostoru vozidla, včetně jakékoliv nákladového prostoru.

Směrnice 2001/56/ES rozšiřuje oblast působnosti směrnice 78/548/EHS, která se vztahovala pouze na systémy vytápění využívající teplo motoru. V budoucnu bude zahrnuto i spalovací topení. Spalovací topení je ve směrnici definováno jako zařízení, které využívá tekuté nebo plynné palivo a ne odpadní teplo z motoru, kterým je poháněno vozidlo.

Směrnice 2001/56/ES také rozšiřuje působnost směrnice Rady 78/548/EHS tak, že zahrnuje nejen vozidla kategorie M1 (osobní vozy), ale také všechna vozidla v kategoriích M, N a O (vozidla pro přepravu osob a zboží a přípojná vozidla), v nichž je nainstalován systém vytápění.

S účinností od 9. května 2004 platí, že pro udělení ES schválení pro typ vozidla s ohledem na systém vytápění nebo typ spalovacího topení musí být splněny požadavky směrnice 2001/56/ES. S účinností od 9. května 2005 platí, že všechna nová vozidla musí splňovat tyto požadavky.

Směrnice 78/548/EHS se ruší s účinností od 9. května 2004.

Systémy vytápění poháněné zkapalněným ropným plynem (LPG)

Směrnice 2004/78/ES pozměňuje směrnici 2001/56/ES zavedením dalších bezpečnostních požadavků pro systémy vytápění motorových vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem (LPG).

S účinností od 1. ledna 2006 se tyto nové technické požadavky budou vztahovat na ES schvalování typů vozidel vybavených systémy vytápění poháněných LPG nebo typy spalovacích topení poháněných LPG. S účinností od 1. ledna 2007 budou muset tyto požadavky splňovat všechna nová vozidla vybavená systémy vytápění poháněnými LPG.

Zavedení dalších požadavků pro systémy vytápění poháněných LPG bylo stanoveno v článku 5 směrnice 2001/56/ES, protože zpočátku se tento článek týkal pouze systémů vytápění poháněných kapalným palivem, jako je benzin nebo nafta.

Směrnice 2001/56/ES byla zrušena nařízením (ES) č. 661/2009 s platností od 1. listopadu 2014.

Kontext

Mnoho typů vozidel je dnes vybaveno systémy pro vytápění prostoru pro cestující (autobusy), nákladového prostoru (nákladní auta) nebo odpočinkového prostoru (karavany). Ze zřejmých důvodů bezpečnosti a ochrany životního prostředí jsou velice důležité požadavky odpovídající nejpřísnějším technologickým normám.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2001/56/ES

9. 11. 2001

8. 5. 2003

Úř. věst. L 292 ze dne 9. 11. 2001

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2004/78/ES

20. 5. 2004

30. 9. 2004

Úř. věst. L 153 ze dne 30. 4. 2004

Směrnice 2006/119/ES

18. 12. 2006

30. 9. 2007

Úř. věst. L 330 ze dne 28. 11. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top