Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a zemědělské či lesnické stroje: sedadlo řidiče

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a zemědělské či lesnické stroje: sedadlo řidiče

Evropská unie harmonizuje technické požadavky týkající se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech. Usnadňuje tak provádění postupu schvalování typu Společenství zavedeného směrnicí 74/150/EHS, která byla následně zrušena a nahrazena směrnicí 2003/37/ES.

AKT

Směrnice 78/764/EHS ze dne 25. července 1978 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se sedadla řidiče na kolových zemědělských a lesnických traktorech (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Směrnice 78/764/EHS

Oblast působnosti: pro účely této směrnice se zemědělským nebo lesnickým traktorem rozumí každé motorové vozidlo vybavené koly nebo pásy, které má alespoň dvě nápravy, jehož hlavní funkcí je vyvíjet tažnou sílu a které je zvláště konstruováno k tažení, tlačení, nesení nebo pohonu určitých nářadí, strojů nebo přípojných vozidel určených pro užití v zemědělství nebo lesnictví. Může být vybaveno pro přepravu nákladu a osob. Směrnice 78/764/EHS se vztahuje pouze na uvedené traktory, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 do 25 km/h.

Ustanovení této směrnice týkající se sedadel řidiče neobsahují pouze požadavky na jejich instalaci na traktory, ale také konstrukce sedadel.

Každý členský stát musí udělit EHS schválení typu konstrukční části pro každý typ sedadla řidiče, který splňuje požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách směrnice.

Směrnice 82/890/EHS

Tato směrnice rozšiřuje oblast působnosti směrnice 78/764/EHS. Tento právní předpis se proto vztahuje na traktory uvedené ve směrnici 78/764/EHS, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 do 30 km/h.

Směrnice 87/354/EHS

Tato směrnice pozměňuje platný právní předpis, pokud se týká rozlišovacích čísel a písmen označujících členské státy.

Směrnice 97/54/ES

Tato směrnice pozměňuje oblast působnosti směrnice 78/764/EHS. Maximální konstrukční rychlost kolových zemědělských a lesnických traktorů je nadále 40 km/h.

Směrnice 1999/57/ES

Pro zlepšení bezpečnosti tato směrnice upřesňuje, jak mají být namontována sedadla řidiče se zřetelem k zásadám ergonomie.

Směrnice 78/764/EHS je zrušena nařízením (EU) č. 167/2013 s platností od 1. ledna 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 78/764/EHS

28. 7. 1978

29. 1. 1980

Úř. věst. L 255 ze dne 18. 9. 1978

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 82/890/EHS

21. 12. 1982

21. 6. 1984

Úř. věst. L 378 ze dne 31. 12. 1982

Směrnice 83/190/EHS

8. 4. 1983

30. 9. 1983

Úř. věst. L 109 ze dne 26. 4. 1983

Směrnice 87/354/ES

29. 6. 1987

31. 12. 1987

Úř. věst. L 192 ze dne 11. 7. 1987

Směrnice 97/54/ES

30. 10. 1997

22. 9. 1998

Úř. věst. L 277 ze dne 10. 10. 1997

Směrnice 1999/57/ES

5. 7. 1999

30. 6. 2000

Úř. věst. L 148 ze dne 15. 6. 1999

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top