Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorová vozidla s přípojnými vozidly: registrační doklady vozidel

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorová vozidla s přípojnými vozidly: registrační doklady vozidel

Směrnice harmonizuje formu a obsah osvědčení o registraci vozidel.

AKT

Směrnice Rady 1999/37/ES ze dne 29. dubna 1999 o registračních dokladech vozidel.

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na dokumenty vydané zeměmi EU. Má tři cíle:

  • usnadnit používání vozidel registrovaných v jedné zemi EU na pozemních komunikacích dalších zemí EU. Příslušným vnitrostátním orgánům zjednodušuje kontrolu osvědčení o registraci;
  • umožnit provádění směrnice 2006/126/ES o řidičských průkazech, které se mají ověřovat v případě silničních kontrol;
  • zlepšit fungování vnitřního trhu zajištěním snadnějšího pochopení dokumentů a kontrol právoplatného vlastnictví v případě, že je vozidlo registrováno v jiné zemi EU.

Osvědčení o registraci vydávaná zeměmi EU musí odpovídat vzoru popsanému v příloze této směrnice. To v případě, že je vozidlo registrováno v jiné zemi EU, usnadňuje kontrolu právoplatného vlastnictví, a to zejména v případě, že žadatel není vlastníkem osvědčení o registraci. První část osvědčení o registraci je pro řízení po pozemních komunikacích a druhá část je vyhrazena pro informace o vlastnictví.

Země EU mohou vydávat osvědčení o registraci sestávající pouze z první části vzoru. To platí v případech, kdy se vozidla mají používat pouze na jejich území a země EU mají k dispozici systém pro přístup do registru vozidel v případě silničních kontrol.

Osvědčení o registraci vydané jednou zemí EU musí být uznáno ostatními zeměmi EU. Směrnice 2014/46/EU dále vyžaduje, aby země EU uchovávaly elektronický soubor údajů o vozidle registrovaném na jejich území.

Orgánům země EU je sděleno, pokud technická prohlídka provedená v souladu se směrnicí 2014/45/EU ukáže, že povolení používat určité vozidlo se pozastavuje. Toto pozastavení musí být elektronicky zaznamenáno a musí se provést další technická prohlídka. Pozastavení platí tak dlouho, dokud vozidlo novou technickou prohlídkou úspěšně neprojde.

Pokud motorové vozidlo nebo přípojné vozidlo dříve registrované v jedné zemi EU je opět zaregistrováno v jiné zemi EU, příslušné orgány v dané zemi EU musí vrátit osvědčení o registraci orgánům v zemi EU, v níž bylo osvědčení vydáno, pokud je takový požadavek.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/37/ES

1. 6. 1999

1. 6. 2004

Úř. věst. L 138 ze dne 1. 6. 1999

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2003/127/ES

5. 2. 2004

15. 1. 2005

Úř. věst. L 10 ze dne 16. 1. 2004

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

-

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/103/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/22/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Směrnice 2014/46/EU

19. 5. 2014

20. 5. 2017

Úř. věst. L 127 ze dne 29. 4. 2014

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES (Úřední věstník L 127 ze dne 29.4.2014).

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES (Úřední věstník L 127 ze dne 29.4.2014).

Poslední aktualizace: 04.08.2014

Top