Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dvoukolová nebo tříkolová motorová vozidla: konstrukční části a vlastnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Dvoukolová nebo tříkolová motorová vozidla: konstrukční části a vlastnosti

Evropská unie aktualizuje svůj právní předpis týkající se schvalování dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidel. Až do 31. prosince 2015 bude stávající systém fungovat souběžně s novým systémem zavedeným v březnu 2013.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/24/ES ze dne 17. června 1997 o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových a tříkolových motorových vozidel (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Vozidla zahrnutá do této směrnice jsou rozdělena do následujících skupin:

mopedy: dvoukolová nebo tříkolová vozidla vybavená motorem se zdvihovým objemem do 50 cm3 a nejvyšší konstrukční rychlostí do 45 km/h,

motocykly: dvoukolová vozidla vybavená motorem se zdvihovým objemem nad 50 cm3 a nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km/h,

tříkolky: tříkolová vozidla vybavená motorem se zdvihovým objemem nad 50 cm3 a nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 45 km/h,

čtyřkolky: vozidla, jejichž hmotnost v nenaloženém stavu není větší než 350 kg, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřekračuje 45 km/h a jejichž zdvihový objem nepřekračuje 50 cm3 nebo (jejichž výkon motoru) nepřekračuje 4 kW.

Zahrnuje postupy udělení dílčího schválení typu stanovené ve směrnici 2002/24/ES pro:

pneumatiky,

zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci,

vnější výčnělky,

zpětná zrcátka,

opatření proti znečišťování ovzduší,

palivové nádrže,

opatření proti neoprávněným úpravám,

elektromagnetickou kompatibilitu (elektronické zařízení, které pracuje v blízkosti elektromechanických zařízení nesmí negativně ovlivňovat jejich výkon nebo činnost),

přípustné hladiny akustického tlaku a výfukový systém (vozidla musí splňovat předpisy v oblasti hluku a emisí výfukových plynů),

spojovací zařízení pro připojení přívěsů a jejich uchycení (např. tažné tyče pro přívěsy),

kotevní úchyty bezpečnostních pásů a bezpečnostní pásy,

zasklení, stírače a ostřikovače čelního skla a odmrazovací a odmlžovací zařízení.

Byla stanovena rovnocennost mezi určitými požadavky směrnice (pneumatiky, osvětlení a světelná signalizace, zpětná zrcátka a bezpečnostní pásy) a některými z předpisů, které vydala Evropská hospodářská komise OSN (UNECE).

Orgány v zemích EU, které udělují dílčí schválení typu, tak přijímají dílčí schválení typu, která byla vydána v souladu s výše uvedenými předpisy UNECE.

Nařízení (EU) č. 168/2013 ruší směrnice 97/24/ES a 2002/24/ES s platností od 31. 12. 2015.

KONTEXT

Nařízení (EU) č. 168/2013 vstoupilo v platnost dne 22. března 2013. Požaduje-li to některý výrobce, nemohou orgány zemí EU odmítnout udělit schválení typu EU nebo vnitrostátní schválení typu pro nový typ vozidla, pokud je vozidlo v souladu s nařízením. Ani nemohou zakázat registraci nového vozidla, jeho uvedení na trh nebo uvedení do provozu, pokud je vozidlo v souladu s předpisy. Nařízení (EU) č. 168/2013 je doprovázeno čtyřmi akty v přenesené pravomoci a prováděcími akty, v nichž jsou stanoveny zkušební postupy a technické specifikace.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 97/24/ES

18. 8. 1997

17. 12. 1998

Úř. věst. L 226 ze dne 18. 8. 1997, s. 1-454

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2002/51/ES

20. 9. 2002

31. 3. 2003

Úř. věst. L 252 ze dne 20. 9. 2002, s. 20-32

Směrnice 2003/77/ES

10. 9. 2003

3. 9. 2004

Úř. věst. L 211 ze dne 21. 8. 2003, s. 20-48

Směrnice 2005/30/ES

17. 5. 2005

17. 5. 2006

Úř. věst. L 106 ze dne 27. 4. 2005, s. 17-31

Směrnice 2006/27/ES

28. 3. 2006

31. 12. 2006

Úř. věst. L 66 ze dne 8. 3. 2006, s. 7-15

Směrnice 2006/72/ES

8. 9. 2006

30. 6. 2007

Úř. věst. L 227 ze dne 19. 8. 2006, s. 43-45

Směrnice 2013/60/EU

11. 12. 2013

30. 6. 2014

Úř. věst. L 329 ze dne 10. 12. 2013, s. 15-38

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/24/ES ze dne 18. března 2002 o schvalování typu dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, kterou se zrušuje směrnice Rady 92/61/EHS (Úřední věstník L 124 ze dne 9.5.2002, s. 1-44).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úřední věstník L 60 ze dne 2.3.2013, s. 52-128).

Poslední aktualizace: 23.07.2015

Top