Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorová vozidla s přípojnými vozidly: ohnivzdornost materiálů použitých ve vnitřním vybavení autobusů a autokarů (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorová vozidla s přípojnými vozidly: ohnivzdornost materiálů použitých ve vnitřním vybavení autobusů a autokarů (do roku 2014)

Cílem této směrnice je harmonizovat vnitrostátní právní předpisy o ohnivzdornosti materiálů použitých ve vnitřním vybavení autobusů a autokarů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/28/ES ze dne 24. října 1995 o hořlavosti materiálů vnitřní výbavy určitých kategorií motorových vozidel

PŘEHLED

Tato směrnice částečně provádí postup ES pro schválení typu stanovený ve směrnici rady 70/156/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel. Ustanovení směrnice 70/156/EHS týkající se systémů, konstrukčních částí a technických celků ve vozidlech se proto používají pro účely směrnice 95/28/ES.

Směrnice se týká ohnivzdornosti (hořlavosti, rychlosti hoření a chování při syntéze) materiálů použitých v autobusech a autokarech kategorie M3, které slouží k přepravě více než dvaadvaceti cestujících.

Tato směrnice se nevztahuje na autobusy a autokary pro přepravu stojících cestujících nebo pro použití v městské dopravě.

Členské státy nesmějí zamítnout ani zakázat ES schválení typu, vnitrostátní schválení typu, prodej, registraci, uvedení do provozu nebo používání vozidla/konstrukční součásti, která splňuje požadavky této směrnice.

Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 661/2009 od 1. listopadu 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 95/28/ES

13. 12. 1995

24. 10. 1999

L 281 ze dne 23. 11. 1995

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top