Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Závažné havárie s přítomností nebezpečných chemických látek

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Závažné havárie s přítomností nebezpečných chemických látek

Na základě nových pravidel, která vstoupila v platnost dne 13. srpna 2012, budou Evropané lépe informováni o závažných hrozbách ze strany průmyslových závodů ve svém okolí.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/18/EU ze dne 4. července 2012 o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES

PŘEHLED

Jaká je stávající právní úprava?

Právní předpisy EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek, zvláště chemických.

O co se jedná?

Tyto právní předpisy byly změněny, aby veřejnosti poskytly silnější práva. Zajišťují jí lepší přístup k informacím o rizicích, která mohou vyvstat ze strany blízkých průmyslových zařízení, a o tom, jak reagovat v případě havárie.

Tyto informace, vysvětlující, jak budou znít varování a jak má veřejnost postupovat, musejí být k dispozici on-line.

Co se změnilo?

Právní úprava teď zahrnuje na deset tisíc průmyslových lokalit po celé EU, kde jsou používány či skladovány chemické nebo petrochemické látky nebo kde dochází k rafinaci kovů.

Každá země EU musí zajistit opatření pro případ havárií v oblastech kolem průmyslových zařízení se značným množstvím nebezpečných výrobků.

Společnosti nakládající s těmito látkami v rozsahu převyšujícím jisté hraniční hodnoty musejí:

  • pravidelně informovat osoby, které může postihnout havárie;
  • zajišťovat zprávy o bezpečnosti;
  • vytvořit systém řízení bezpečnosti;
  • zavést vnitřní havarijní plán.

Nová právní úprava zároveň:

  • zpřísňuje postupy veřejné konzultace o projektech, plánech a programech týkajících se závodů, na něž se tyto právní předpisy vztahují;
  • zajistí pomocí změn v zákonech o územním plánování, aby byly nové závody umístěny v bezpečné vzdálenosti od těch stávajících;
  • umožňuje lidem obrátit se na soud, mají-li za to, že nebyli řádně informováni nebo zapojeni;
  • zavádí přísnější normy kontroly různých zařízení, aby bylo zajištěno účinné provádění bezpečnostních pravidel.

Země EU musejí tato nová pravidla uplatňovat od 1. června 2015.

K čemu novelizace slouží?

Nejnovější právní předpisy zohledňují jisté evropské a mezinárodní změny technického rázu, pokud jde o způsob klasifikace chemických látek.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2012/18/EU

13. 8. 2012

31. 5. 2015 Uplatňování od 1. 6. 2015

Úřední věstník L 197 ze dne 24. 7. 2012

Poslední aktualizace 15.01.2014

Top