Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nebezpečné výrobky podobné potravinám – zajištění bezpečnosti spotřebitelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nebezpečné výrobky podobné potravinám – zajištění bezpečnosti spotřebitelů

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 87/357/EHS o výrobcích, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Uplatňuje se na výrobky, jako je například kosmetika a tekuté přípravky do domácnosti, které nejsou jedlé, ale z důvodu svého tvaru, vůně, barvy, vzhledu, obalu, označení nebo velikosti by se jako jedlé mohly jevit. Obzvláště zranitelné jsou děti, které by mohly být v pokušení takové výrobky ochutnat.

KLÍČOVÉ BODY

  • Země EU musí:
    • přijmout veškerá nezbytná opatření, aby zakázaly prodej, dovoz, vývoz a výrobu výrobků, na které se tento právní předpis vztahuje,
    • kontrolovat, zda se takové nebezpečné výrobky na jejich území neprodávají,
    • stáhnout z trhu všechny prodávané výrobky a o výrobku a důvodu tohoto rozhodnutí informovat Evropskou komisi.
  • Komise musí o rozhodnutí co nejrychleji informovat všechny ostatní vlády EU.
  • Do 26. června 1989 a na základě zprávy Komise o provádění tohoto právního předpisu se musely vlády EU rozhodnout, zda by směrnice neměla být rozšířena tak, aby se vztahovala i na další nebezpečné výrobky.

Dne 3. prosince 2001 se vlády EU a Evropský parlament dohodly na právním předpisu o obecné bezpečnosti výrobků, podle kterého musí výrobci před prodejem zajistit bezpečnost svých výrobků.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Tato směrnice se používá od 26. června 1987. Země EU ji musely provést do vnitrostátního práva do 26. června 1989.

KONTEXT

Ve stanovisku přijatém v březnu 2011 Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele konstatoval, že hrozí nízké riziko akutní otravy u dětí nebo starších osob při náhodném požití kosmetiky. U přípravků do domácnosti je závažnější důsledek mírně vyšší. Kromě toho chybí konkrétní údaje o náhodném požití spotřebních výrobků připomínajících potraviny a/nebo majících vlastnosti lákavé pro děti.

AKT

Směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů (Úř. věst. L 192, 11.7.1987, s. 49–50)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Úř. věst. L 11, 15.1.2002, s. 4–17)

Postupné změny směrnice 2001/95/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 01.08.2016

Top