Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nutriční označování (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Nutriční označování (do roku 2014)

Nutriční označování je harmonizováno v celé Evropské unii. Je nepovinné, ale stává se povinným, pokud je na etiketě nebo v reklamě uvedeno nutriční prohlášení.

AKT

Směrnice Rady 90/496/EHS ze dne 24. září 1990 o nutričním označování potravin (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na nutriční označování * potravin pro konečného spotřebitele a pro zařízení společného stravování (restaurace, nemocnice, jídelny apod.).

Směrnice se nevztahuje na přírodní minerální vody nebo jiné vody určené k lidské spotřebě nebo na doplňky stravy.

Nutriční označení je volitelné, ale stane se povinným, pokud je na etiketě, v prezentaci nebo v reklamě nutriční prohlášení uvedeno.

Povoleny jsou pouze údaje o výživové hodnotě týkající se energetické hodnoty a živin (bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, sodíku, vitamínů a minerálů uvedených v příloze směrnice) a látek náležejících do některé skupiny živin nebo jejich složek.

Informace obsažené v nutričním označení spadají do skupiny 1 nebo do skupiny 2 tak, jak je uvedeno níže:

  • Skupina 1:
  • Skupina 2:

Pokud se nutriční prohlášení odvolává na cukry, nasycené mastné kyseliny, vlákninu nebo sodík, musí být poskytnuty informace skupiny 2.

Údaje o energetické hodnotě a obsahu živin musí být vyjádřeny číselně s náležitými měrnými jednotkami. Informace musejí být vyjádřeny na 100 g nebo na 100 ml. Mohou být vyjádřeny i na balení nebo na porci. Informace o vitaminech a minerálních látkách musí být navíc vyjádřeny jako procentní podíl doporučené denní dávky (DDD), jež může být uveden i v grafické podobě.

Nutriční označování může rovněž zahrnovat množství škrobu, polyalkoholů, mononenasycených mastných kyselin, polynenasycených mastných kyselin, cholesterolu a minerálních solí a vitaminů uvedených v příloze směrnice.

Všechny výše uvedené informace musí být seskupeny na dobře viditelném místě a musí být uvedeny čitelně, nesmazatelným písmem a jazykem, jenž je pro kupujícího lehce srozumitelný. Členské státy nesmějí zavádět specifikaci nutričního označování, které by bylo detailnější, než je stanoveno touto směrnicí.

Pokud jde o nebalené potraviny nabízené k prodeji konečnému spotřebiteli nebo zařízením společného stravování a o potraviny, které jsou baleny v místech okamžitého prodeje, smějí rozsah údajů a způsob jejich uvedení stanovit vnitrostátní předpisy až do případného přijetí opatření Společenství postupem podle této směrnice.

Postup projednávání ve výboru

Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat.

Kontext

Tato směrnice je ode dne 13. prosince 2014 nahrazena nařízením (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Toto nařízení slučuje tuto směrnici a směrnici 2000/13/ES týkající se označování potravin, jejich obchodní úpravy a související reklamy.

Nové požadavky, které mají zlepšit úroveň informovanosti a ochrany evropských spotřebitelů, stanovují povinnost začlenit do označování potravin výživové údaje. Tyto údaje musí obsahovat následující informace:

  • o energetické hodnotě;
  • o množství určitých živin, z nichž je potravina složena, jako jsou tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, jakož i konkrétní informace o obsahu cukru a soli.

Klíčové pojmy aktu

  • Nutriční označování: všechny údaje uvedené na etiketě týkající se energetické hodnoty a těchto živin: bílkovin, sacharidů, tuků, vlákniny, sodíku, vitaminů a minerálních látek.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 90/496/EHS

1. 10. 1990

Úř. věst L 276ze dne 6. 10. 1990

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2003/120/ES

9. 1. 2004

31. 7. 2004

Úř. věst L 333ze dne 20. 12. 2003

Nařízení (ES) č. 1882/2003

20. 11. 2003

Úř. věst. L 284ze dne 31. 10. 2003

Směrnice 2008/100/ES

18. 11. 2008

31. 10. 2009

Úř. věst. L 285ze dne 29. 10. 2008

Nařízení (ES) č. 1137/2008

11. 12. 2008

Úř. věst L 311ze dne 21. 11. 2008

Postupné změny a opravy směrnice 90/496/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 02.02.2012

Top