Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a zemědělské či lesnické stroje: brzdy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a zemědělské či lesnické stroje: brzdy

Tato směrnice v zájmu bezpečnosti při práci a na veřejných komunikacích stanoví pravidla a požadavky pro postup schvalování typu pro traktory platné na brzdová zařízení.

AKT

Směrnice 76/432/EHS ze dne 6. dubna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů

PŘEHLED

Oblast působnosti

Tato směrnice se vztahuje na traktory, které jsou vybaveny pneumatikami a které mají dvě nápravy a maximální konstrukční rychlost od 6 do 40 km/h.

Země EU nesmějí zamítnout udělit schválení ES ani vnitrostátní schválení traktoru z důvodů souvisejících s brzdovými zařízeními, pokud tato zařízení splňují technické požadavky stanovené v přílohách I až IV této směrnice. Totéž platí pro registraci, prodej, uvedení do provozu a používání takových traktorů.

Přílohy obsahují následující:

  • příloha I: definice, žádost o ES schválení typu, ES schválení typu, požadavky na konstrukci a montáž;
  • příloha II:zkoušky brzd a účinky brzdových systémů;
  • příloha III:pružinové brzdy;
  • příloha IV:parkovací brzdění mechanickým blokováním brzdových válců;
  • příloha V:vzor certifikátu schválení typu.

Přizpůsobení technickému pokroku

Změny nezbytné pro přizpůsobení požadavků příloh technickému pokroku se přijímají postupem stanoveným ve směrnici 74/150/EHS, která byla následně zrušena a nahrazena směrnicí 2003/37/ES.

Zrušení

Nařízení (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 ruší směrnici 76/432/EHS a směrnici 2003/37/ES s platností od 1. 1. 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 76/432/EHS

8. 5. 1976

1. 1. 1977

Úř. věst. L 122 ze dne 8. 5. 1976

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 82/890/EHS

31. 12. 1982

21. 6. 1984

L 378 ze dne 31. 12. 1982

Směrnice 96/63/ES

25. 10. 1996

1. 10. 1997

L 253 ze dne 5. 10. 1996

Směrnice 97/54/ES

30. 10. 1997

22. 9. 1998

Úř. věst. L 277 ze dne 10. 10. 1997

Zrušeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly (Úř. věst. L 60, 2.3.2013).

Poslední aktualizace: 30.06.2014

Top