Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a zemědělské či lesnické stroje: zadní ochranná zařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a zemědělské či lesnické stroje: zadní ochranná zařízení

Evropská unie provádí harmonizaci technických požadavků týkajících se zadních ochranných konstrukcí chránících při převrácení úzkorozchodných traktorů. Tak se podílí na provádění postupu schvalování typu Společenství zavedeného směrnicí 74/150/EHS, která byla následně zrušena a nahrazena směrnicí 2003/37/ES.

AKT

Směrnice Rady 86/298/ES o zadních ochranných konstrukcích chránících při převrácení úzkorozchodných kolových zemědělských a lesnických traktorů (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Tato směrnice se vztahuje na traktory s následující charakteristikou:

  • světlá výška nejvýše 600 mm;
  • nejmenší rozchod kol u nápravy s nejširšími pneumatikami menší než 1150 mm;
  • nenaložená hmotnost větší než 600 kg.

Každý členský stát udělí schválení typu konstrukční části pro každý typ ochranné konstrukce chránící při převrácení a jejího připevnění k traktoru, který splňuje požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách směrnice. Potom je vydána značka ES schválení typu konstrukční části.

Členské státy nesmějí zakázat uvedení na trh traktoru ani odmítnout udělit ES schválení nebo vnitrostátní schválení, pokud traktor splňuje požadavky směrnice.

Příslušné orgány v členských státech by se měly vzájemně informovat o případných opatřeních, která přijmou pro zajištění toho, aby tyto ochranné konstrukce odpovídaly typu, u kterého bylo provedeno schválení typu konstrukční části. Pokud bude docházet k závažnému opakovanému nedodržení požadavků, může dojít až k odejmutí schválení typu konstrukční části.

Směrnice se bude dále pozměňovat s ohledem na technický pokrok.

Směrnice 86/298/ES je zrušena nařízením (EU) č. 167/2013 s platností od 1. ledna 2016.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 86/298/EHS

2. 6. 1986

2. 6. 1988

Úř. věst. L 186 ze dne 8. 7. 1986

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 89/682/EHS

4. 1. 1990

3. 1. 1991

Úř. věst. L 398 ze dne 30. 12. 1989

Akt o přistoupení

1. 1. 1995

-

Úř. věst. C 241 ze dne 29. 8. 1994

Směrnice 2000/19/ES

4. 5. 2000

30. 6. 2001

Úř. věst. L 94 ze dne 14. 4. 2000

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2005/67/ES

8. 11. 2005

-

Úř. věst. L 273 ze dne 19. 10. 2005

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2010/22/EU

30. 4. 2010

30. 4. 2011

Úř. věst. L 91 ze dne 10. 4. 2010

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 86/298/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění je pouze pro informaci.

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top