Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorová vozidla s přípojnými vozidly: přípustná hladina akustického tlaku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorová vozidla s přípojnými vozidly: přípustná hladina akustického tlaku

Cílem této směrnice je provádění nařízení Evropské unie týkajících se hluku vozidel na základě úplné harmonizace.

AKT

Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 1970 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se přípustné hladiny akustického tlaku a výfukového systému motorových vozidel (Úřední věstník L 42 ze dne 23.2.1970).

PŘEHLED

Směrnice se týkají každého motorového vozidla určeného k provozu na pozemních komunikacích, s karoserií nebo bez karoserie, které má nejméně čtyři kola a maximální konstrukční rychlost vyšší než 25 km/h, s výjimkou kolejových vozidel, zemědělských a lesnických traktorů a všech mobilních strojů.

Směrnice stanoví mezní hodnoty hladiny akustického tlaku mechanických součástí a výfukového systému příslušných vozidel. Tyto mezní hodnoty sahají od 74 dB(A) u motorových vozidel po 80 dB(A) u vysoce výkonných nákladních vozidel.

Přípustné hodnoty pro specifické kategorie vozidel:

 • automobily;
 • vozidla veřejné dopravy;
 • nákladní vozidla.

Členské státy mají povinnost zveřejnit hodnoty hladiny akustického tlaku pro schvalování typu do 1. října 1994.

Z důvodů souvisejících s přípustnou hladinou akustického tlaku a výfukovým systémem proto členské státy nesmějí:

 • odmítnout nebo zakázat prodej, registraci, uvedení na trh ani používání vozidel, která splňují ustanovení směrnice;
 • zakázat uvedení na trh výfukového systému nebo technického celku, pokud odpovídá typu, pro něž bylo uděleno schválení typu.

Daňové pobídky udělované členskými státy na podporu splňování nových mezních hodnot předem je možné oprávnit, pokud jsou:

 • nediskriminační;
 • po omezenou dobu;
 • ve výši, která je výrazně nižší než cena použitého vybavení;
 • uplatněna na vozidla s vybavením, které umožňuje předem splnit budoucí evropské normy.

Postup schvalování typu u každého typu vozidla, výfukového systému a technického celku (tlumič a náhradní výfukový systém):

 • žádost o EHS schválení typu by měl podat výrobce nebo jeho pověřený zástupce;
 • měla by obsahovat informace požadované stávajícími směrnicemi;
 • měly by se provést zkoušky schválení typu;
 • pokud typ vozidla, výfukový systém a technický celek splňuje požadavky zkoušky, příslušný orgán v daném členském státě vydá certifikát EHS schválení typu.

Tato směrnice byla zrušena nařízením (EU) č. 540/2014 s platností od 30. 6. 2027.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 70/157/EHS

10. 2. 1970

10. 8. 1971 - 1. 7. 1973

Úř. věst. L 42 ze dne 23. 2. 1970

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 73/350/EHS

16. 11. 1973

-

Úř. věst. L 321 ze dne 22. 11. 1973

Směrnice 77/212/EHS

10. 3. 1977

31. 3. 1977

Úř. věst. L 66 ze dne 12. 3. 1977

Směrnice 81/334/EHS

28. 4. 1981

31. 12. 1981

Úř. věst. L 131 ze dne 18. 5. 1981

Směrnice 84/372/EHS

5. 7. 1984

30. 9. 1984

Úř. věst. L 196 ze dne 26. 7. 1984

Směrnice 84/424/EHS

4. 9. 1984

31. 12. 1984

Úř. věst. L 238 ze dne 6. 9. 1984

Směrnice 87/354/EHS

29. 6. 1987

31. 12. 1987

Úř. věst. L 192 ze dne 11. 7. 1987

Směrnice 89/491/EHS

25. 7. 1989

1. 1. 1990

Úř. věst. L 238 ze dne 15. 8. 1989

Směrnice 92/97/EHS

16. 11. 1992

30. 6. 1993

Úř. věst. L 371 ze dne 19. 12. 1992

Směrnice 96/20/EHS

3. 5. 1996

30. 9. 1996

Úř. věst. L 92 ze dne 13. 4. 1996

Směrnice 99/101/ES

17. 1. 2000

31. 3. 2000

Úř. věst. L 334 ze dne 28. 12. 1999

Směrnice2007/34/ES

5. 7. 2007

5. 7. 2007

Úř. věst. L 155 ze dne 15. 6. 2007

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 540/2014 o hladině akustického tlaku motorových vozidel a náhradních systémů tlumení hluku a o změně směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 70/157/EHS (Úřední věstník L 158 ze dne 27.5.2014).

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top