Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny: vyšetřování a trestní stíhání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny: vyšetřování a trestní stíhání

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2003/335/SVV – vyšetřování a trestní stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů

CO JE ÚKOLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví rámec pro zlepšení spolupráce mezi zeměmi EU při vyšetřování a trestním stíhání skutečných pachatelů genocidy*, zločinů proti lidskosti* a válečných zločinů* nebo osob podezřelých z těchto zločinů.

KLÍČOVÉ BODY

  • Země EU mají informovat orgány činné v trestním řízení, když vzniká podezření, že žadatel o povolení k pobytu spáchal zločiny uvedené výše. Zmíněné orgány potom mohou zahájit trestní řízení v některé zemi EU nebo u mezinárodních trestních soudů.
  • Země EU si při vyšetřování nebo trestním stíhání těchto zločinů mají navzájem pomáhat. Na pomoc s tímto procesem mohou v rámci příslušných orgánů činných v trestním řízení zřídit specializované jednotky.
  • Země EU mají koordinovat pokračující úsilí vyšetřovat a trestně stíhat osoby podezřelé ze spáchání zločinů uvedených výše nebo podezřelé z toho, že se na jejich spáchání podílely. Kontaktní místa Evropské sítě proti genocidě mají pravidelně konat schůze se zaměřením na výměnu informací o zkušenostech, praxi a metodách. Tyto schůze mohou probíhat ve spojení se schůzemi Evropské soudní sítě.
  • Toto rozhodnutí pomáhá provádět Římský statut Mezinárodního trestního soudu, jehož cílem je zajistit, aby žádný ze zločinů uvedených výše nezůstal nepotrestán.
  • Při vyšetřování a trestním stíhání napomáhá síť Eurojust.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 14. května 2003.

KONTEXT

Po genocidě, zločinech proti lidskosti a válečných zločinech, které se odehrály ve Rwandě a bývalé Jugoslávii, mezinárodní soudy pro válečné zločiny vyšetřují, trestně stíhají a soudí příslušné pachatele. Nicméně úspěšné výsledky vyšetřování a trestního stíhání takových zločinů zajistí jen úzká spolupráce na mezinárodní úrovni.

KLÍČOVÉ POJMY

* Genocida: činy spáchané s úmyslem zničit úplně nebo částečně některou národní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu.

* Zločiny proti lidskosti: činy spáchané jako součást všeobecného a systematického útoku zaměřeného proti civilnímu obyvatelstvu.

* Válečné zločiny: činy, jejichž spácháním je porušeno válečné právo (např. Ženevské úmluvy). Jako příklad lze uvést špatné zacházení s válečnými zajatci, zabíjení rukojmích nebo úmyslné ničení měst a vesnic.

AKT

Rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 o vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (Úř. věst. L 118, 14.5.2003, s. 12–14)

Poslední aktualizace 28.06.2016

Top