Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Usnadnění udělování krátkodobých víz s Ruskem

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Usnadnění udělování krátkodobých víz s Ruskem

Tato dohoda mezi Evropským společenstvím a Ruskem má usnadnit udělování krátkodobých víz občanům obou stran. Jejím cílem je omezit administrativní formality, urychlit lhůty na zpracování žádostí o vízum a poskytnout možnost osvobodit od poplatků za zpracování žádosti některé kategorie osob.

Ke stejnému dni vstoupila v platnost i dohoda o zpětném přebírání osob, které neoprávněně pobývaly na území druhé strany.

AKT

Rozhodnutí Rady 2007/340/ES ze dne 19. dubna 2007 o uzavření dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o usnadnění udělování krátkodobých víz

PŘEHLED

Cílem tohoto rozhodnutí je uzavřít dohodu, jejímž účelem je na základě vzájemnosti usnadnit udělování víz k zamýšlenému pobytu nepřesahujícímu 90 dnů během 180denního období pro občany Evropské unie (EU) a Ruské federace.

Toto rozhodnutí obsahuje v příloze dohodu mezi Evropským společenstvím a Ruskem a protokol k dohodě týkající se členských států, které neprovádějí schengenské acquis v plném rozsahu.

Obsah dohody

Pro níže uvedené kategorie občanů postačují ke zdůvodnění účelu cesty na území druhé strany tyto doklady:

 • u členů oficiálních delegací oficiální pozvání k účasti na zasedání a dopis příslušného orgánu členského státu nebo Ruska potvrzující, že žadatel je členem delegace;
 • u řidičů vozidel provozujících mezinárodní přepravu mezi Evropským společenstvím a Ruskem písemná žádost národního sdružení dopravců Ruska nebo národních sdružení dopravců členských států;
 • u podnikatelů písemná žádost hostitelské právnické osoby, společnosti nebo organizace;
 • u novinářů osvědčení vydané profesní organizací, které prokazuje, že dotyčná osoba je kvalifikovaným novinářem, a doklad vydaný jeho zaměstnavatelem, v němž je uvedeno, že účelem cesty je výkon novinářské práce;
 • u účastníků mezinárodních sportovních akcí a jejich odborného doprovodu písemná žádost od hostitelské organizace;
 • u blízkých příbuzných písemná žádost od hostitelské osoby;
 • u účastníků vědeckých, kulturních a uměleckých akcí písemné pozvání hostitelské organizace k účasti na těchto akcích;
 • u žáků, studentů a doprovázejících učitelů písemná žádost nebo osvědčení o zápisu vydané hostitelskou univerzitou nebo školou.

Diplomatická zastoupení a konzulární úřady členských států a Ruska udělí víza pro více vstupů s platností až do:

 • 5 let členům celostátních a regionálních výkonných a zákonodárných sborů, ústavních soudů a nejvyšších soudů a manželům a dětem občanů EU nebo Ruska pravidelně pobývajícím na území Ruské federace nebo členského státu;
 • 1 roku členům oficiálních delegací, podnikatelům, řidičům provozujícím mezinárodní přepravu mezi Ruskou federací a členskými státy, účastníkům mezinárodních sportovních akcí, účastníkům vědeckých, kulturních a uměleckých akcí a novinářům. Za jistých podmínek se doba platnosti může prodloužit na dva až pět let.

Poplatek za zpracování žádostí o víza se stanoví ve výši 35 EUR. Od poplatků za zpracování žádostí o víza jsou osvobozeny tyto kategorie osob:

 • blízcí příbuzní, manželé a děti občanů EU nebo Ruska;
 • členové oficiálních delegací;
 • členové celostátních a regionálních výkonných a zákonodárných sborů, ústavních a nejvyšších soudů;
 • žáci, studenti a doprovázející učitelé;
 • invalidní osoby a jejich doprovod;
 • účastníci mezinárodních sportovních akcí;
 • účastníci vědeckých, kulturních a uměleckých akcí;
 • osoby, které předložily doklady dosvědčující, že jejich cesta je nutná z rodinných nebo zdravotních důvodů.

Diplomatická zastoupení a konzulární úřady členských států a Ruska rozhodnou o žádosti o udělení víza do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti a dokladů potřebných k udělení víza. Tuto lhůtu lze prodloužit až na 30 kalendářních dnů, zejména je-li třeba další prozkoumání žádosti.

Občané EU a Ruska, kteří ztratili své doklady totožnosti nebo jimž byly tyto doklady odcizeny v době jejich pobytu, mohou území navštíveného státu opustit na základě platných dokladů totožnosti vystavených diplomatickými misemi nebo konzulárními úřady členských států nebo Ruské federace.

Kontext

Ve společném prohlášení přijatém na vrcholné schůzce v Petrohradě dne 31. května 2003 se Evropská unie a Ruská federace dohodly na posouzení podmínek pro bezvízový režim v dlouhodobé perspektivě. Ve společném prohlášení o rozšíření Evropské unie a vztazích mezi EU a Ruskem ze dne 27. dubna 2004 potvrdily svůj úmysl zjednodušit udělování víz svým občanům a zahájit jednání s cílem uzavřít dohodu. Tato dohoda byla uzavřena dne 19. dubna 2007, provázelo ji uzavření dohody o zpětném přebírání osob.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/340/ES

19. 4. 2007

-

Úř. věst. L 129 ze dne 17. 5. 2007

Poslední aktualizace: 16.06.2007

Top