Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Doprava mezi Kaliningradem a ruskou pevninou: návrhy a realizace

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Doprava mezi Kaliningradem a ruskou pevninou: návrhy a realizace

Toto sdělení shrnuje rozhovory mezi Evropskou unií (EU) a Ruskem ohledně dopravy osob a zboží do Kaliningradské oblasti a z ní. Obsahuje také soubor doporučení ohledně stanoviska EU v této záležitosti.

AKT

Communication from the Commission to the Council of 18 September 2002 - Kaliningrad: Transit [COM (2002) 510 final - Not published in the Official Journal] (Sdělení Komise Radě ze dne 18. září 2002 – Kaliningrad: doprava (COM (2002) 510 final – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku))

PŘEHLED

Toto sdělení shrnuje rozhovory mezi Evropskou unií (EU) a Ruskem ohledně dopravy osob a zboží do Kaliningradské oblasti a z ní. Sdělení nezahrnuje malý pohraniční styk, protože tato problematika se situace Kaliningradu netýká.

Posouzení

Pokud jde o zásadní politickou otázku, pohyb osob, schengenské acquis je založeno na zásadě, že bezpečnost EU je možné nejlépe chránit, pokud osoby projíždějící územím členských států EU poskytují náležitou dokumentaci. Vízový požadavek pro ruské občany bude trvat tak dlouho, dokud Rusko bude na seznamu třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí vlastnit vízum pro překročení vnějších hranic členských států EU.

Kromě přechodného režimu stanoveného ve „společné linii“ * (levná nebo bezplatná průjezdní víza pro více vstupů) se Komise domnívá, že je nutné zvážit vydávání zvláštního průjezdního dokumentu („dokladu k usnadnění průjezdu“). Dokument by byl považován za ekvivalent průjezdního víza pro více vstupů u osob s dobrými úmysly, kteří jsou ruští občané často a přímo cestující mezi Kaliningradem a ruskou pevninou. Seznam častých cestujících by mohly předem poskytnout ruské orgány. Konzuláty dotčených zemí by potom za nízký poplatek nebo zdarma vydaly zmíněný dokument.

Komise je ochotná dále studovat proveditelnost osvobození od vízové povinnosti u cestujících ve vlacích jedoucích bez zastávky. Zabezpečení těchto vlaků by vyžadovalo, aby cestovaly dostatečně vysokou rychlostí a aby byly vagóny konstruovány tak, aby cestující nemohli vlak opustit bez svolení litevských orgánů.

Zavedení dokladu k usnadnění průjezdu by vyžadovalo:

 • plnou spolupráci kandidátských zemí a náležitou správní a finanční podporu ze strany Evropské komise;
 • plnou spolupráci Ruska, zejména v těchto oblastech:
 • vytvoření nových konzulátů;
 • poskytnutí seznamů ruských občanů považovaných za způsobilé pro „doklad k usnadnění průjezdu“;
 • readmise osob překračujících povolenou délku pobytu na základě uzavření a provádění readmisní dohody a ratifikace hraniční dohody s Litvou;
 • urychlení postupu pro vydávání mezinárodních pasů vlastním občanům podle pevného časového plánu. Během krátkého přechodového období by bylo možné přijímat vnitřní ruské pasy společně s vízy či doklady k usnadnění průjezdu.

EU by kandidátským zemím musela zaručit, že jejich přijetí a provádění výše uvedeného přechodného režimu by samo o sobě neznamenalo žádné riziko zpoždění při odstranění vnitřních hraničních kontrol, tj. úplné integrace do schengenského prostoru.

Komise doporučuje, aby základem stanoviska EU byl následující soubor opatření kromě toho, co již bylo stanoveno ve společné linii z 13. května 2001:

 • konzulární úřady v EU nebo v kandidátských zemích by mohly ruským občanům využívajícím silniční nebo železniční dopravu vydávat „doklad k usnadnění průjezdu“. Takový postup by předpokládal ruskou spolupráci v rychlém schválení vytvoření nových konzulátů, které požaduje Litva;
 • doklad k usnadnění průjezdu by nebyl vydáván na hranicích;
 • EU by měla prozkoumat ruský návrh začít diskutovat o definování podmínek nezbytných pro konečné zavedení bezvízového cestovního režimu;
 • řešení problému pohybu osob a zboží by mělo probíhat paralelně s širší spoluprací ohledně budoucnosti Kaliningradské oblasti.

Kontext

Evropská rada na zasedání v Seville vyzvala Komisi, aby předložila další studii možností řešení tranzitu osob a zboží do Kaliningradu a z něho. Toto sdělení je reakcí Komise na tento problém.

Klíčové pojmy aktu

 • Společná linie: Společná linie schválená Radou pro obecné záležitosti dne 13. května 2002 (dokument 8304/02) stanoví základní stanoviska schengenského acquis a definuje přechodné režimy včetně: vydávání víz pro více vstupů, které by mohly platit významně dlouhou dobu. Patří sem také vstřícné zacházení s určitými profesemi, jako jsou řidiči nákladních vozidel, a tato víza by se mohla vydávat podle jednotlivých případů; před odstraněním vnitřních hraničních kontrol, přechodný režim ohledně vízových poplatků; osvobození od vízové povinnosti u určitých kategorií osob (např. držitelé diplomatických a služebních pasů a členové leteckých a námořních posádek).
 • FRTD
 • FTD

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise ze dne 22. prosince 2006 o fungování usnadněného průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a zbytkem Ruské federace (KOM (2006) 840 v konečném znění – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku).

Komise je potěšena, že systém zjednodušeného průjezdu tři roky po svém vstoupení v platnost funguje plynule a oba partneři jsou spokojeni s jeho prováděním. Zdá se, že systém FTD/FRTD * splňuje všechny požadavky schengenského acquis vzhledem k tomu, že v rámci tohoto režimu nedošlo k žádnému ilegálnímu přistěhovalectví.

Komise tudíž nevidí žádnou potřebu tento systém měnit. V dlouhodobém výhledu by zjednodušený režim průjezdu závisel na budoucím vývoji vízové politiky mezi EU a Ruskem.

Komise bude i nadále finančně podporovat režim průjezdu z Fondu pro vnější hranice.

Zůstávají dva body, které je třeba dále prošetřit:

 • FRTD * se vyznačuje na samostatném tiskopisu a tedy ne tak, jak to vyžaduje nařízení (ES) č. 693/2003 v pasu cestující osoby V důsledku toho není možno určit, zda je konkrétní FRTD použito jen na jednotlivou zpáteční cestu anebo k většímu počtu cest. Správné použití by též podpořilo žádosti o FTD * neboť mohou být získány pro několikanásobné cesty za cenu 5 EUR (častý cestující).
 • Otázka zkrácení pohraničních kontrolních formalit by mohla být dále prodiskutována na dvoustranné úrovni, pokud o to orgány Litvy, Ruska a Běloruska budou mít zájem. Jeví se dvě možná řešení:
 • místo dvou zastávek (jedna na každé straně hranic) mít pouze jednu zastávku na každé hranici. Hraniční orgány obou zemí by prováděly své kontroly zároveň;
 • zajistit, aby bylo oběma stranám umožněno provádět kontroly v době, kdy vlak jede.

Poslední aktualizace: 22.05.2007

Top