Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prameny práva Evropské unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Prameny práva Evropské unie

Právo Evropské unie má tři zdroje: primární právo, sekundární právo a subsidiární právo.

Hlavními zdroji primárního práva jsou Smlouvy o založení Evropské unie.

Sekundárními zdroji jsou právní nástroje na základě Smluv, které zahrnují jednostranné sekundární právo a smluvní právo.

Subsidiárními zdroji jsou součásti práva, které nejsou stanoveny Smlouvami. Tato kategorie zahrnuje judikaturu Soudního dvora, mezinárodní právo a obecné zásady práva.

Právo Evropské unie (EU) má tři zdroje: primární zdroje, sekundární zdroje a subsidiární zdroje.

Prameny primárního práva

Primární zdroje, či primární právo, pochází převážně ze zakládajících smluv, zejména ze Smlouvy o EU a Smlouvy o fungování EU. Tyto Smlouvy stanoví rozdělení pravomocí mezi Unií a členskými státy a stanoví pravomoci evropských institucí. Stanoví tak právní rámec, v němž orgány EU realizují evropské politiky.

Primární právo navíc také zahrnuje:

  • pozměňující akty EU;
  • protokoly připojené k zakládajícím smlouvám a k pozměňujícím smlouvám;
  • smlouvy o přistoupení nových členských států k EU.

Prameny sekundárního práva

Sekundární právo zahrnuje jednostranné akty a smluvní akty.

Jednostranné akty mohou být rozděleny do dvou kategorií:

  • ty, které jsou uvedeny v článku 288 Smlouvy o fungování EU: nařízení, směrnice, rozhodnutí, stanoviska a doporučení;
  • ty, které nejsou uvedeny v článku 288 Smlouvy o fungování EU, tj. „atypické“ akty, jako jsou sdělení, doporučení a bílé či zelené knihy.

Mezi smluvní akty patří:

  • mezinárodní dohody, které podepsala EU a některá třetí země nebo vnější organizace;
  • dohody mezi členskými státy a
  • interinstitucionální dohody, tj. dohody mezi institucemi EU.

Prameny subsidiárního práva

Kromě judikatury Soudního dvora zahrnuje subsidiární právo mezinárodní právo a obecné zásady práva. Soudní dvůr tak může překlenout oblasti nepokryté primárním a/nebo sekundárním právem.

Soudní dvůr se při rozvíjení své judikatury inspiruje mezinárodním právem. Soudní dvůr odkazuje na psané právo, zvyky a úzus.

Obecné zásady práva jsou nepsané prameny práva rozpracované judikaturou Soudního dvora. Tyto zásady umožnily Soudnímu dvoru zavést pravidla v různých oblastech, které nejsou zmíněny Smlouvami.

Poslední aktualizace: 18.08.2010

Top