Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Navracení nelegálních přistěhovalců do jejich zemí: společné lety

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Navracení nelegálních přistěhovalců do jejich zemí: společné lety

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Rozhodnutí 2004/573/ES – Společné lety za účelem vyhoštění nelegálních přistěhovalců z území dvou nebo více zemí EU

CO JE CÍLEM TOHOTO ROZHODNUTÍ?

Stanoví postupy, když dvě nebo více zemí EU spolupracují na deportaci nelegálních přistěhovalců z EU leteckou cestou.

KLÍČOVÉ BODY

 • Každá země EU určí vnitrostátní orgán příslušný k organizaci společných letů nebo účasti na nich.
 • Orgán země organizující společný let musí:
  • poskytnout příslušné informace ostatním zemím EU,
  • vybrat leteckého dopravce a zajistit, aby byla provedena veškerá smluvní a praktická opatření,
  • vyžádat si a obdržet oprávnění od tranzitních a cílových zemí,
  • učinit vhodná opatření pro organizaci letu s účastnícími se zeměmi včetně finančních ujednání,
  • vymezit pravidla fungování a postupy a určit počet členů doprovodu.
 • Země EU, která se účastní společného letu, musí:
  • uvědomit vnitrostátní orgán organizující země o svém úmyslu účastnit se společného letu,
  • poskytnout dostatečný počet členů doprovodu,
  • zajistit přítomnost alespoň dvou svých zástupců, pokud všechny členy doprovodu poskytuje organizující země.
 • Organizující a účastnící se země musí:
  • zajistit, aby doprovod a všechny deportované osoby měly platné cestovní doklady a ostatní nezbytné dokumenty, jako jsou víza a potvrzení,
  • informovat svá velvyslanectví a konzuláty v tranzitních a cílových zemích o opatřeních týkajících se společného letu za účelem získání nezbytné pomoci.
 • Toto rozhodnutí uvádí přesné postupy a požadavky pro pět fází procesu navracení nelegálních přistěhovalců:
  • před navracením
  • před odletem
  • průběh letu
  • fáze tranzitu
  • fáze příletu.

Zahrnují takové věci, jako je odbavení, bezpečnost a použití donucovacích opatření*.

 • Operativní spolupráce mezi zeměmi EU zahrnuje také:
  • pomoc při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou,
  • organizaci letů pro nezákonné přistěhovalce, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění,
  • vzájemné uznávání rozhodnutí o vyhoštění.

ODKDY SE ROZHODNUTÍ POUŽIJE?

Používá se od 7. srpna 2004.

KONTEXT

Každý rok je 400 000 až 500 000 cizím státním příslušníkům nařízeno, aby opustili EU, protože na její území vstoupili nebo na něm pobývají nezákonně. Pouze 40 % z nich je posláno zpět domů nebo do země, z které na území EU vstoupili. Zajištění navracení nelegálních přistěhovalců je nezbytné k tomu, aby byla zaručena důvěryhodnost legální migrace.

Více informací je k dispozici zde:

* KLÍČOVÉ POJMY

donucovací opatření: mohou být použita proti lidem, kteří odmítají navrácení nebo při něm kladou odpor; tato opatření musí být přiměřená a nesmí přesáhnout rozumnou míru nátlaku nebo omezovat schopnost osoby volně dýchat.

HLAVNÍ DOKUMENT

Rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států (Úř. věst. L 261, 6.8.2004, s. 28–35)

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2003/110/ES ze dne 25. listopadu 2003 o pomoci při tranzitu za účelem vyhoštění leteckou cestou (Úř. věst. L 321, 6.12.2003, s. 26–31)

Směrnice Rady 2001/40/ES ze dne 28. května 2001 o vzájemném uznávání rozhodnutí o vyhoštění státních příslušníků třetích zemí (Úř. věst. L 149, 2.6.2001, s. 34–36)

Poslední aktualizace 29.07.2016

Top