Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Materiály a předměty určené pro styk s potravinami – správná výrobní praxe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami – správná výrobní praxe

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 – správná výrobní praxe pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Stanoví pravidla správné výrobní praxe (SVP)* pro materiály a předměty, které přicházejí do styku s potravinami.

KLÍČOVÉ BODY

 • Toto nařízení se použije na všechna odvětví a na všechny fáze výroby, zpracování a distribuce materiálů a předmětů.
 • Podniky musí:
  • být ve shodě se správnou výrobní praxí,
  • vytvořit, zavést a používat účinný a zdokumentovaný systém zabezpečování jakosti*,
  • vytvořit a udržovat účinný systém kontroly jakosti,
  • vytvořit a vést v papírové či elektronické podobě odpovídající dokumentaci o specifikacích, výrobních recepturách a zpracování, o bezpečnosti jednotlivých produktů a různých výrobních činnostech.
 • Správná výrobní praxe se vztahuje na předměty, jako jsou nádoby, obaly, papír, lepenka, inkoust a lepidla, které by mohly přijít do styku s potravinami.
 • Systémy zabezpečování jakosti zohledňují:
  • znalosti a dovednosti pracovníků a uspořádání prostor a vybavení,
  • velikost podniku, aby tyto systémy nebyly pro podnik nadměrnou zátěží.
 • Systémy kontroly jakosti zahrnují:
  • sledování provádění správné výrobní praxe a
  • stanovení a nápravu opatření, která nesplňují požadované normy.
 • Změna (nařízení (ES) č. 282/2008) stanoví zvláštní systém zabezpečování jakosti pro materiály a předměty z recyklovaných plastů, které přicházejí do styku s potravinami.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Používá se od 1. srpna 2008.

KLÍČOVÉ POJMY

* Správná výrobní praxe: taková hlediska zabezpečování jakosti, která zajistí, že materiály a předměty jsou v souladu s normami jakosti, neohrožují lidské zdraví a nezpůsobují nepřijatelnou změnu ve složení potravin.

* Systém zabezpečování jakosti: souhrn organizovaných a dokumentovaných opatření, která zajišťují, aby materiály a předměty měly požadovanou jakost.

AKT

Nařízení Komise (ES) č. 2023/2006 ze dne 22. prosince 2006 o správné výrobní praxi pro materiály a předměty určené pro styk s potravinami (Úř. věst. L 384, 29.12.2006, s. 75–78)

Následné změny nařízení (ES) č. 2023/2006 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 02.05.2016

Top