Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění fungování jednotného trhu pro spotřebitele v EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění fungování jednotného trhu pro spotřebitele v EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Sdělení (KOM(2008) 31 v konečném znění) — sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu: hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích

CO JE CÍLEM TOHOTO SDĚLENÍ?

 • Hodnotící zpráva byla zveřejněna v roce 2008 prostřednictvím tohoto sdělení.
 • Představuje původní metodiku použitou k hodnocení spotřebitelských trhů a výsledky první hodnotící zprávy o spotřebitelských trzích.
 • Také nastiňuje cesty k zlepšení, např. zavedením harmonizovaného systému klasifikace stížností spotřebitelů na úrovni EU a zvýšením počtu odvětví, kterých se systém bude týkat.

KLÍČOVÉ BODY

Co je hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích?

Je to nástroj vytvořený za účelem monitorování spotřebitelských trhů: hodnotící zpráva, která zohledňuje nejen ceny a bezpečnost produktů, ale také spokojenost spotřebitelů.

Sledování trhů se spotřebním zbožím

Proces sledování trhů se spotřebním zbožím má dvě fáze:

 • fázi výběru – identifikace odvětví, která vykazují známky selhání,
 • fázi analýzy – identifikace příčin těchto selhání.

Fáze výběru

Zkoumají se tři aspekty trhu:

 • 1.

  Identifikace spotřebitelských trhů

Obecný výkon různých odvětví se analyzuje za použití těchto pěti ukazatelů:

 • stížnosti spotřebitelů,
 • úrovně cen,
 • spokojenost spotřebitelů,
 • změny dodavatele,
 • bezpečnost výrobků a služeb.
 • 2.

  Hodnocení integrace maloobchodního vnitřního trhu

 • Integraci maloobchodního vnitřního trhu lze měřit přítomností zahraničních maloobchodníků, přímými zahraničními investicemi uvnitř EU a maloobchodem uvnitř EU.
 • V úvahu se bere také přístup lidí k nákupům uvnitř EU a problémy, s kterými se potýkají.
 • 3.

  Srovnávání spotřebitelského prostředí v jednotlivých zemích EU

Při hodnocení různých spotřebitelských prostředí se zkoumají tyto aspekty:

 • prosazování právních předpisů,
 • domáhání se práv ze strany spotřebitelů a jejich vnímání této problematiky,
 • úloha spotřebitelských organizací a důvěra, kterou mají u spotřebitelů,
 • postavení spotřebitele, zejména úroveň jeho vzdělání, informovanosti, dovedností a povědomí.

Fáze analýzy

Analyzuje se množství otázek, například:

 • postavení spotřebitele,
 • poškozování spotřebitele,
 • vztahy mezi dovozními cenami a spotřebními cenami,
 • právní ukazatele,
 • dodržování právních předpisů,
 • kvalita, zejména stupeň inovace, otázky zdraví a životního prostředí,
 • přístupnost a dostupné ceny,
 • interoperabilita, tj. schopnost systému nebo výrobku fungovat s dalšími systémy nebo výrobky.

Další vývoj hodnotící zprávy od roku 2008

Od roku 2008 byly vytvořeny a zveřejněny dva druhy hodnotící zprávy.

 • Hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích sleduje výkon více než čtyřiceti spotřebitelských trhů na základě klíčových ukazatelů, jako je důvěra v to, že prodejci plní a berou v potaz
  • právní předpisy na ochranu spotřebitele,
  • srovnatelnost nabídek,
  • výběr dostupný na trhu,
  • rozsah naplnění očekávání spotřebitele a
  • škodu způsobenou problémy, s kterými se spotřebitelé setkávají.
 • V této hodnotící zprávě jsou analyzovány i další ukazatele, jako je přechod k jiným výrobkům a službám a ceny.
 • Hodnotící zpráva o spotřebitelských podmínkách sleduje vnitrostátní podmínky pro spotřebitele ve třech oblastech:
  • znalosti a důvěra,
  • soulad a prosazování a
  • stížnosti a řešení sporů.
 • Tato hodnotící zpráva zkoumá pokrok v integraci maloobchodního trhu EU.
 • Od roku 2013 byly každý druhý rok zveřejněny dvě hodnotící zprávy.
 • V období 2013–2015 byl ve spolupráci se Společným výzkumným střediskem proveden důkladný metodický přezkum hodnotících zpráv o spotřebitelských trzích. Přezkum vedl ke změnám navrhované metodiky.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Sdělení Komise – Sledování spotřebitelských výsledků na jednotném trhu: hodnotící zpráva o spotřebitelských trzích (KOM(2008) 31 v konečném znění, 29.1.2008)

Poslední aktualizace 23.01.2017

Top