Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spolupráce mezi orgány EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spolupráce mezi orgány EU

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Článek 13 Smlouvy o Evropské unii

CO JE CÍLEM TOHOTO ČLÁNKU SMLOUVY?

  • Článek 13 Smlouvy o Evropské unii (EU) vyjmenovává orgány EU a státy, které musí uplatňovat „vzájemnou loajální spolupráci“.

KLÍČOVÉ BODY

HLAVNÍ DOKUMENTY

Článek 13 Smlouvy o Evropské unii (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 22)

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Článek 295 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 175)

Článek 134 Smlouvy o fungování Evropské unie (Úř. věst. C 202, 7.6.2016, s. 105–106)

Poslední aktualizace 08.08.2016

Top