Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nový rozměr evropského justičního vzdělávání

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Nový rozměr evropského justičního vzdělávání

Komise chce umožnit do roku 2020 polovině právníků v Evropské unii (EU) účast na akcích evropského justičního vzdělávání. Dosažení tohoto cíle vyžaduje aktivitu členských států, partnerů na vnitrostátní i evropské úrovni a Komise.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 13. září 2011 nazvané „Budování důvěry v celoevropskou justici - Nový rozměr evropského justičního vzdělávání“ (KOM(2011) 551 v konečném znění - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

V Evropské unii (EU) vedle sebe existuje vnitrostátní právo jednotlivých členských států a právo Unie. Aby bylo možné zaručit právní jistotu a jednotný výklad práva EU, je nutné, aby právníci dobře rozuměli právním systémům členských států i právu Unie. K tomu patří i uznávání a výkon soudních rozhodnutí, jakož i spolupráce mezi soudními orgány jednotlivých členských států.

Komise proto stanovila cíl umožnit do roku 2020 polovině právníků účast na akcích evropského justičního vzdělávání. I když mají přednost soudci a státní zástupci, cílem je zaměřit se na všechny právnické profese.

Obsah vzdělávání

Evropské justiční vzdělávání musí být především prakticky orientováno a musí provázet právníky jak na začátku jejich profesního života (počáteční vzdělávání), tak v průběhu kariéry (celoživotní vzdělávání). Prioritní by měly být ty oblasti, které právnické profese považují za nejdůležitější, dále ty, kde jsou právní předpisy velice složité a specializované, a konečně ty, u nichž byla zjištěna nízká míra souladu s platnými předpisy. Součástí justičního vzdělávání musí být také výuka cizích jazyků, aby se usnadnily výměny mezi členskými státy.

Protože si právníci stěžují na nedostatek času, který jim brání ve vzdělávání, je třeba rozvinout e-learning. Dále bude dokončen Portál evropské e-justice, který poskytne informace o justičním vzdělávání.

Komise také hodlá zahájit od roku 2014 program krátkodobých výměn pro nově jmenované soudce a státní zástupce, aby si zlepšili znalosti soudních systémů jiných členských států EU.

Provádění

Nejúčinnější způsob, jak dosáhnout cíle poskytnout vzdělání polovině právníků v EU, je využít stávající struktury, aktéry a sítě na vnitrostátní i evropské úrovni.

Na vnitrostátní úrovni poskytují v závislosti na členském státě vzdělání justiční školy, ministerstvo spravedlnosti, rada pro soudnictví nebo soudní služby či advokátní a notářské komory. Komise usiluje o posílení spolupráce se zúčastněnými subjekty i mezi nimi navzájem.

Na evropské úrovni rozšiřují evropskou nabídku justičního vzdělávání zejména evropská sdružení právnických profesí a poskytovatelé soudního vzdělávání, jako je Akademie evropského práva (ERA), Evropské centrum pro soudce a právníky při Evropském institutu veřejné správy (EIPA), Evropský univerzitní institut ve Florencii a College of Europe.

Evropská síť pro justiční vzdělávání (EJTN) (EN) (FR), kterou tvoří vnitrostátní struktury a Akademie evropského práva, musí být posílena tak, aby její činnost byla přístupná většímu počtu soudců. K tomu, aby tato síť mohla hrát aktivnější roli, by členské státy měly navýšit své finanční příspěvky. Cílem je, aby se díky Evropské síti pro justiční vzdělávání uskutečnilo 1 200 výměn u soudů ročně.

Činnost Evropské komise

Komise podpoří některá opatření, jako jsou partnerství veřejného a soukromého sektoru v zájmu inovačních vzdělávacích řešení. Také by mohla pořádat každoroční setkání za účasti všech právnických profesí, jehož cílem by bylo vyvinout nový pohled na činnosti a usnadnit výměnu osvědčených postupů.

V oblasti financování Komise hodlá učinit z evropského justičního vzdělávání prioritu nového finančního rámce a navýšit finanční podporu EU pro tuto sféru. Zejména prostřednictvím grantů hodlá podpořit vysoce kvalitní projekty evropského justičního vzdělávání se silnějším evropským dopadem.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Stockholmský program – otevřená a bezpečná Evropa, která slouží svým občanům a chrání je (Úřední věstník C 115 ze dne 4.5.2010).

Závěry Rady ze dne 27. října 2011 o evropském justičním vzdělávání (Úřední věstník C 361 ze dne 10.12.2011).

Poslední aktualizace: 30.11.2011

Top