Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi

Odborná skupina pověřená úkolem radit Komisi ve všech otázkách týkajících se obchodování s lidmi existuje od roku 2003. Její složení a fungování se pravidelně přizpůsobuje vývoji v této oblasti v Evropské unii (EU).

AKT

Rozhodnutí Komise 2011/502/EU ze dne 10. srpna 2011, kterým se zřizuje Odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/675/ES (Úř. věst. L 207 ze dne 12.8.2011).

PŘEHLED

Tímto rozhodnutím se zřizuje odborná skupina pro otázky obchodování s lidmi, která má radit Evropské komisi ve všech otázkách týkajících se boje proti obchodování s lidmi.

Odborná skupina plní tyto úkoly:

  • předkládat Komisi písemné příspěvky týkající se otázek obchodování s lidmi a zajišťovat soudržný přístup k této problematice;
  • napomáhat Komisi při vyhodnocování vývoje politiky v oblasti obchodování s lidmi na vnitrostátní, evropské a mezinárodní úrovni a definovat příslušná opatření;
  • poskytovat prostor pro diskusi o otázkách týkajících se obchodování s lidmi.

Skupina se skládá z patnácti členů jmenovaných na období čtyř let Komisí na základě výzvy k podání žádosti. Členové skupiny mají odborné znalosti a zkušenosti ve věcech prevence obchodování s lidmi a boje proti němu a ochrany jeho obětí. Jsou státními příslušníky členského státu Evropské unie (EU), kandidátské či potenciálně kandidátské země nebo státu Evropského hospodářského prostoru.

Skupině předsedá koordinátor EU pro boj proti obchodování s lidmi. K účasti na zasedání skupiny mohou být přizváni odborníci a pozorovatelé.

Ani členům skupiny, ani odborníkům a pozorovatelům nepřísluší za poskytované služby odměna.

Kontext

Skupina, která byla vytvořena v roce 2003, umožnila Komisi rozvinout politiku v oblasti boje proti obchodování s lidmi. Toto rozhodnutí zrušuje předchozí rozhodnutí o založení odborné skupiny, aby zohlednilo novou směrnici EU v oblasti prevence obchodování s lidmi a boje proti němu, jakož i vytvoření funkce koordinátora EU pro boj proti obchodování s lidmi. Ten má za úkol zlepšit koordinaci činností, které se provádějí na evropské, vnitrostátní i mezinárodní úrovni, a podílet se na přípravě politik EU v oblasti boje proti obchodování s lidmi.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2011/502/EU

1. 9. 2011

Úř. věst. L 207 ze dne 12. 8. 2011

See also

  • Boj proti obchodování s lidmi – Odborná skupina EU (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 16.11.2011

Top